Rayonkaarten

De rayonindeling van de Stichting IMN is vastgelegd in het document Landelijke Rayonindeling 2019 - 2022. Dit geeft voor ieder bergingsrayon een exacte lijst met de wegvakken waarop incident management van toepassing is. Deze lijst wordt geregeld bijgewerkt op basis van de ontwikkelingen op het gebied van de toepassing van incident management in Nederland.

De ligging van de verschillende rayons is ook afgebeeld op de rayonkaarten van de Stichting IMN. Op de onderstaande indexkaart ziet u een overzicht van deze kaarten. U kunt de kaarten downloaden als PDF door te klikken. De kaarten dienen als illustratie bij het document Landelijke Rayonindeling 2019 - 2022. Waar dit document en de rayonkaarten van elkaar afwijken overheerst het document.


SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -