Bart Boere nieuwe voorzitter Stichting IMN

Woensdag 1 mei 2024
Bart Boere, algemeen directeur van Eurocross Assistance, is op 26 maart van dit jaar benoemd tot voorzitter van de Stichting IMN. Aan hem was ook in 2022, direct na zijn benoeming als directeur van Eurocross, gevraagd om deze functie op zich te nemen. Boere gaf er de voorkeur aan om eerst ervaring op te doen in de hulpverlening aan automobilisten alvorens het voorzitterschap te aanvaarden. Peter Varenkamp, directeur van de VHD, verklaarde zich bereid om in de tussenliggende periode als voorzitter op te treden.

Bart Boere, de nieuwe voorzitter van Stichting IMN

Bart Boere

Bart Boere vervulde zijn dienstplicht in 1995 bij de de Koninklijke Marine. In 1996 kwam hij als trainee in dienst bij de ING. Hij werkte eerst bij het bankbedrijf en vanaf 2006 in verschillende commerciële functies bij verzekeraar Nationale Nederlanden. In 2013 stapte Boere de over naar het Achmea-bedrijf Centraal Beheer. In zijn laatste functie daar had hij de commerciële verantwoordelijkheid voor de schadeverzekeringen voor particulieren. Bart Boere werd in juli 2022 algemeen directeur van Eurocross, de alarmcentrale van Achmea. Hij trad op datzelfde moment toe tot het bestuur van de Stichting IMN.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -