Gestrekte draf

12 februari 2024 (update 11 maart 2024)
IM-bergers openden de contractperiode 2023 - 2026 in volle galop. De gemiddelde aanrijdtijd voor alle uitgevoerde bergingen in het vierde kwartaal van 2023 kwam uit op 11:28 minuten. Dia is drie kwart minuut sneller dan in het voorgaande kwartaal en het beste resultaat sinds het voorjaar van 2022. Tegelijkertijd nam het werkvolume toe met maar liefst 23%: van 34.786 bergingen in het laatste kwartaal van 2022 naar 42.758 nu. De snelste berger was Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon. Dit bedrijf behaalde op een totaal van 3.768 bergingsopdrachten een gemiddelde aanrijtijd van 07:22 minuten.

De gezusters Lysanne (L) en Kirsten van der Linden bemannen de planningsafdeling van Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt, de snelste berger in het vierde kwartaal van 2023.

De gezusters Lysanne (L) en Kirsten van der Linden bemannen de planningsafdeling van Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt, de snelste berger in het vierde kwartaal van 2023.

Sommige grote bergers slaagden er in om hun aanrijdtijden sterk te verbeteren. Vreugdenhil Berging in Rijswijk en zusterbedrijf BCU in Utrecht wonnen beide rond de twee minuten. Wolves Berging in Gelderland en Overijssel ging ruim anderhalve minuut vooruit. En Bergnet, in het vierde kwartaal de grootste berger van het land, bracht zijn gemiddelde met meer dan een minuut omlaag. Deze vier bedrijven waren samen goed voor 13.868 bergingen, een derde van het landelijk volume.

Snelste bergers 2023-Q4

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Meldingen
1(1)Barendregt07:213.768
2(2)Vliet08:18938
3(12)Vreugdenhil08:212.347
4(3)Schoenmaker08:25291
5(4)Graaf08:521.835
6(7)Hooikammer09:22482
7(5)Hoogwout09:321.129
8(10)Dongen09:56535

In het grootste deel van het land was het vierde kwartaal van 2023 het eerste van de nieuwe contractperiode 2023 - 2026. In 57 rayons, met name in en rond Noord-Brabant, was dit nog niet het geval. Daar is het nieuwe contract op 1 januari 2024 van start gegaan. De verbetering van de aanrijdtijden deed zich alleen voor in de 168 rayons met nieuwe contracten. Daar daalde de aanrijdtijd met bijna een minuut van 11:36 naar 10:42 minuten. In de andere 57 rayons bleef de gemiddelde aanrijdtijd met 14:18 minuten nagenoeg ongewijzigd. Voorlopige cijfers over januari 2024 laten zien dat ook daar in het komend jaar een flinke verbetering te verwachten is.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SchoenmakerNH12378,3291
BarendregtZH166, ZH168, ZH17563,41.007
DriesprongL35356,198
HeiltjesGL268, NB33047,2132
KrimpenerwaardZH17131,027
BCZZ28530,985
AutaxO7425,731
WolvesO8216,328
 
Totaal348,91.699
Totaal landelijk8.730,042.756
Aandeel 100%4,0%4,0%

Ron Schoenmaker, de Zn in "Schoenmaker en Zn" te Avenhorn, begon het nieuwe contract zoals hij het oude had afgesloten: puntgaaf. Alle bergingen in het rayon NH123, aan weerszijden van de A7 tussen Purmerend en Hoorn, werden uitgevoerd met een aanrijdtijd van minder dan twintig minuten.

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -