Laatste ronde

Donderdag 9 november 2023
In het laatste kwartaal van de contractperiode 2019 - 2023 voerden IM-bergers 39.712 bergingsopdrachten uit. Dit is iets meer dan het record dat werd gevestigd in het voorgaande kwartaal en 14% boven het cijfer in hetzelfde kwartaal van 2022. Het aflopen van de IM-contracten had weinig invloed op de behaalde aanrijdtijden. De gemiddelde aanrijdtijd in het hele land kwam uit op 12:14 minuten, enkele seconden boven het cijfer in voorgaande kwartalen. In de nieuwe contractperiode vanaf 1 oktober 2023 wordt een daling van de aanrijdtijden verwacht. De door bergers geoffreerde aanrijdtijden zijn lager en de handhaving van die normen is aangescherpt. Bergers die bij herhaling niet aan de eisen voldoen kunnen niet alleen, zoals altijd al het geval was, hun rayon verliezen, maar kunnen nu ook worden geconfronteerd met een tijdelijke korting op de tarieven.

Christian Reinders van Autoberging Twente, voor de tweede achtereenvolgende keer puntgaaf in rayon O85 (Oldenzaal).

Christian Reinders van Autoberging Twente, voor de tweede achtereenvolgende keer puntgaaf in rayon O85 (foto: Iza Fotografie)

Autoberging Twente was een van de drie bergers die er in slaagden om voor het tweede kwartaal op rij in één werkgebied 100% van de opdrachten uit te voeren met een aanrijdtijd van minder dan 20 minuten. Dit gebeurde in het rayon O85 rondom Oldenzaal. Deze knappe prestatie was het resultaat van snel reageren op binnenkomende meldingen en het benutten van de huisadressen van medewerkers om bergingsvoertuigen te stationeren. Bij een melding op 3 september om 03:05 uur 's nachts had de opgeroepen chauffeur niet meer dan drie minuten nodig om op te staan, zich aan te kleden, naar zijn bergingsvoertuig te lopen en de motor te starten. Hij vertrok daarbij niet vanuit de vestiging van het bedrijf bij Beuningen maar van een boerenerf enkele kilometers dichter bij de incidentlocatie.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SchoenmakerNH12378,3280
DriesprongL35356,178
BergingsdienstNB31933,9200
CollewijnG3532,290
TwenteO8526,324
AutaxO7425,740
WolvesO8216,327
FruitemaG3814,125
BarendregtZH16613,8236
 
Totaal296,71.000
Totaal landelijk8.730,039.712
Aandeel 100%3,4%2,5%

De andere bergers met twee puntgave kwartaalrapporten op rij waren Schoenmaker & Zn in Avenhorn (NH123) en Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon (ZH166). In ZH166 is de teller zelfs al sinds 1 januari van dit jaar systematisch onder de twintig minuten blijven steken. Barendregt onderscheidde zich verder als de snelste berger van het kwartaal. Het bedrijf moest bijna 3.000 keer in actie komen en behaalde bij die opdrachten een gemiddelde aanrijdtijd van 07:37 minuten. Een opvallend goed resultaat werd ook geboekt door Autax in Ommen. In de twee aan dit bedrijf gegunde rayons kwam de gemiddelde aanrijdtijd voor het eerst in deze contractperiode onder de 10:00 minuten uit.

Snelste bergers 2023-Q3

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Meldingen
1(2)Barendregt07:372952
2(3)Vliet08:02863
3(4)Schoenmaker08:59280
4(5)Graaf09:001549
5(8)Hoogwout09:191059
6(10)Autax09:42114
7(7)Hooikammer09:56469

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -