Aanbesteding in deel van het land nog niet rond

Maandag 14 augustus 2023 (update 7 september 2023)
Er is beroep ingesteld tegen enkele gunningbeslissingen in de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2023 - 2026. Het appel raakt de gunningbeslissingen van 7 juni in 57 rayons waarin de aanbesteding tot dat moment was aangehouden. Een overzicht is opgenomen in onderstaande tabel. In alle andere rayons is de aanbesteding afgesloten.

De Jonge Internationale Berging en Transport aan het werk op 1 augustus 2023 in rayon D55, één van de werkgebieden waarin de aanbesteding is afgerond

De Jonge Internationale Berging en Transport aan het werk op 1 augustus 2023 in rayon D55, één van de werkgebieden waarin de aanbesteding is afgerond.

Het kortgeding vindt plaats op 14 september in Den Haag. Dit betekent dat in de betrokken rayons niet vóór 1 oktober 2023 een definitieve gunningsbeslissing genomen kan worden. Er dient rekening gehouden te worden met de tijd die verstrijkt voordat er een uitspraak is gedaan, met de daarop volgende appeltermijn van vier weken en met de noodzakelijke voorbereidingen door de bergingsonderneming in het geval waarin de uitspraak leidt tot een verandering van eerder genomen beslissingen.

Rayons zonder definitieve gunningsbeslissing

Rayon Berger
GL249Van Eijck Mobility
GL250Van Eijck Mobility
GL251Van Eijck Mobility
GL252Van Eijck Mobility
GL255Van Eijck Mobility
GL256geen IM wegvakken - geen berger
GL258Kooijman Mobiliteit
GL259Kooijman Mobiliteit
GL261geen IM wegvakken - geen berger
GL262M.C. Gerritse Bedrijfswagens
GL263Van Eijck Mobility
GL264Van Eijck Mobility
GL265Van Eijck Mobility
GL266geen IM wegvakken - geen berger
GL267Van Eijck Mobility
GL270Van Eijck Mobility
NB296Van Eijck Mobility
NB297Van Eijck Mobility
NB299Van Eijck Mobility
NB300Van Eijck Mobility
NB302Van Eijck Mobility
NB303Van Eijck Mobility
NB304Van Eijck Mobility
NB305Van Eijck Mobility
NB306Van Eijck Mobility
NB307Van Eijck Mobility
NB309Auto- en Bergingsbedrijf Besems
NB311Van Eijck Mobility
NB312Van Eijck Mobility
NB314Auto- en Bergingsbedrijf Besems
NB316Auto- en Bergingsbedrijf Besems
NB318Logicx Berging
NB321Van Eijck Mobility
NB323Van Eijck Mobility
NB325Van Eijck Mobility
NB326Van Eijck Mobility
NB327Van Eijck Mobility
NB328Logicx Berging
NB329Van Eijck Mobility
NB331Van Eijck Mobility
NB333Van Eijck Mobility
NB334Van Eijck Mobility
NB335Logicx Berging
NB336Van Eijck Mobility
NB337Van Eijck Mobility
NB338Van Eijck Mobility
NB339Van Eijck Mobility
U217Logicx Berging
U220Kooijman Mobiliteit
U221Logicx Berging
U222Logicx Berging
U223Van Eijck Mobility
U224Van Eijck Mobility
U226Van Eijck Mobility
U227Kooijman Mobiliteit
ZH178Kooijman Mobiliteit
ZH179Kooijman Mobiliteit

Tegen deze achtergrond heeft de Stichting IMN besloten om de lopende bergingsovereenkomst in deze rayons met drie maanden te verlengen en wel tot 1 januari 2024. In alle andere rayons treedt de Bergingsovereenkomst 2023 - 2026 op 1 oktober 2023 in werking.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -