Resterende rayons in aanbesteding 2023 - 2026 gegund

Woensdag 21 juni 2023 (update 7 september 2023)
Eerder deze maand week zijn gunningsbeslissingen genomen in de rayons waarin de aanbesteding 2023 - 2026 was aangehouden. Alleen in het rayon U223 is nog geen bergingsovereenkomst gesloten. De beslissingen zijn op 7 juni aan de betrokken inschrijvers bekend gemaakt. Een overzicht van het resultaat is te vinden in onderstaande tabel. Andere inschrijvers in de betrokken rayons hebben tot 28 juni de mogelijkheid om tegen deze uitslag in beroep te gaan. Doen zij dit niet, dan worden de beslissingen op dat moment definitief.

Marcel Gerritse van M.C. Gerritse Bedrijfswagens, IM-berger in de contractperiode 2023-2026

Marcel Gerritse van M.C. Gerritse Bedrijfswagens, IM-berger in de contractperiode 2023-2026

De gunningsbeslissingen in 115 rayons die op 14 april waren genomen, hebben in geen geval tot bezwaar van andere inschrijvers geleid. Dat betekent dat deze besluiten op 5 mei een definitief karakter hebben gekregen.

Gunningsbeslissingen aangehouden rayons

Rayon Bedrijf
GL249Van Eijck Mobility
GL250Van Eijck Mobility
GL251Van Eijck Mobility
GL252Van Eijck Mobility
GL255Van Eijck Mobility
GL256Van Eijck Mobility
GL258Kooijman Mobiliteit
GL259Kooijman Mobiliteit
GL261Van Eijck Mobility
GL262M.C. Gerritse Bedrijfswagens
GL263Van Eijck Mobility
GL264Van Eijck Mobility
GL265Van Eijck Mobility
GL266Van Eijck Mobility
GL267Van Eijck Mobility
GL270Van Eijck Mobility
NB296Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB297Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB299Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB300Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB302Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB303Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB304Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB305Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB306Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB307Van Eijck Mobility
NB309Van Eijck Mobility
NB311Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
NB312Van Eijck Mobility
NB314Van Eijck Mobility
NB316Van Eijck Mobility
NB318Van Eijck Mobility
NB321Van Eijck Mobility
NB323Van Eijck Mobility
NB325Van Eijck Mobility
NB326Van Eijck Mobility
NB327Van Eijck Mobility
NB328Van Eijck Mobility
NB329Van Eijck Mobility
NB331Van Eijck Mobility
NB333Van Eijck Mobility
NB334Van Eijck Mobility
NB335Van Eijck Mobility
NB336Van Eijck Mobility
NB337Van Eijck Mobility
NB338Van Eijck Mobility
NB339Combinatie Van Eijck - Van Egeraat
U217Logicx Berging
U220Kooijman Mobiliteit
U221Logicx Berging
U222Logicx Berging
U224Van Eijck Mobility
U226Van Eijck Mobility
U227Kooijman Mobiliteit
ZH178Kooijman Mobiliteit
ZH179Kooijman Mobiliteit

In 44 rayons is de tweede ronde van de aanbesteding 2023 - 2026 mislukt. In deze rayons ontving de Stichting IMN geen enkele geldige inschrijving. De doorstroming en veiligheid van het verkeer op hoofdwegen vereisen dat een landelijk netwerk van IM-bergers wordt gevormd. Dit dient met spoed te gebeuren: de nu geldende overeenkomsten zijn al een keer verlengd en lopen op 30 september af. Om die reden heeft Stichting IMN ervoor gekozen om in de betrokken rayons over te gaan tot een zogenaamde onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op grond van van artikel 2.32 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012. Deze procedure heeft in alle betrokken rayons geleid tot selectie van een gekwalificeerde IM-berger. Een overzicht van de uitslag van deze procedure is te vinden in de tweede tabel.

Gunningsbeslissingen onderhandelingsprocedure

Rayon Bedrijf
D50Autohulpdienst Hazenberg
D54Hooikammer Berging
D55De Jonge Internationale Berging en Transport
F03BCF Mobiliteit
F04BCF Mobiliteit
F05Automobielbedrijf P.H. Boersma
F06C.L. International
F09BCF Mobiliteit
F10Automobielbedrijf P.H. Boersma
F11Automobielbedrijf P.H. Boersma
F12Collewijn & Zn.
F14BCF Mobiliteit
F16BCF Mobiliteit
F17BCF Mobiliteit
F19BCF Mobiliteit
F20BCF Mobiliteit
F21Hooikammer Berging
F22BCF Mobiliteit
G30Takel- en Bergingsbedrijf Poort
G32Takel- en Bergingsbedrijf Poort
G33Autoberging Dallinga
G34Autoberging Dallinga
G37Garagebedrijf H. Fruitema
G38Garagebedrijf H. Fruitema
G39Willem Keizer
GL248Iliohan Borculo
GL254Iliohan Borculo
NH115Haulo Berging
NH124Van der Eng
NH137Bergingscentrale H. van der Vliet
NH141BergingsCombinatie Utrecht
NH150Bergingscentrale H. van der Vliet
O72Hooikammer Berging
O84Vorgers Autoberging
O85Autoberging Twente
O86Autoberging Twente
O87Vorgers Autoberging
O88Vorgers Autoberging
O89Autoberging Twente
U208BergingsCombinatie Utrecht
U213BergingsCombinatie Utrecht
Z288VaRaMo Breskens
ZH155BergingsCombinatie Utrecht
ZH158BergingsCombinatie Utrecht
SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -