New kid

Donderdag 4 november 2021
Bergingscentrale H. van der Vliet in Abbenes was de snelste berger van het land in het derde kwartaal van 2021. Dat is groot nieuws in een branche waarin deze trofee vrijwel altijd door Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt uit Rhoon wordt geclaimd. Het kwartaal was in het hele land goed voor 30.625 bergingen op IM-wegen, 2% meer dan het record dat in het vierde kwartaal van 2019 werd gevestigd.

Chris Kortekaas van Bergingscentrale H. vd Vliet noteert een aanrijdtijd van 06.41 minuten vanochtend op de A44 bij Buitenkaag (foto: Dennis Knetsch)

Chris Kortekaas van Bergingscentrale H. vd Vliet noteert een aanrijdtijd van 06.41 minuten vanochtend op de A44 bij Buitenkaag (foto: Dennis Knetsch)

De grote drukte en een krappe arbeidsmarkt zorgden bij veel bedrijven voor hogere aanrijdtijden. Het gemiddelde van de aanrijdtijden van alle IM-bergers bedroeg 12:04 minuten, ruim een halve minuut meer dan in het tweede kwartaal. Maar Van der Vliet zwom met succes tegen deze stroom in. De gemiddelde aanrijdtijd van het bedrijf kwam voor een totaal van 750 bergingen uit op 6:44 minuten. Dit was meer dan een minuut sneller dan in het voorgaande kwartaal.

Snelste bergers 2021 - Q3

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Bergingen
1(5)Vliet06:44750
2(1)Barendregt06:492.595
3(4)Vreugdenhil07:371.071
4(2)Roos07:52732
5(10)Hooikammer08:08342

De ranglijst beperkt zich tot bedrijven die in het afgelopen kwartaal ten minste 250 bergingen hebben uitgevoerd. De voor elk bedrijf gepresenteerde aanrijdtijd is het gewogen gemiddelde van de gemiddelde aanrijdtijden in alle aan het betrokken bedrijf gegunde rayons.

Dit goede resultaat was voor een deel toe te schrijven aan het feit dat Van der Vliet veel incidentmeldingen zelf kon aanmaken. IM-bergers treffen onderweg vaak incidenten aan die op dat moment nog niet bekend zijn bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN. Het gaat met name om pechgevallen die gevaar opleveren voor het passerende verkeer.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 8 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BarendregtZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175, ZH177194,52.062
HooikammerD54, O72125,7301
VlietNH13676,2653
SmitsNH12965,5125
GraafZH16357,7852
VreugdenhilZH15654,7775
BRLZH153, ZH15738,9260
RoosZH163a33,2434
DeltaGL23932,7153
CollewijnG3532,274
KuzeeZ28530,966
HauloNH11727,139
SprankenisNB33724,356
EijckGL25118,334
FruitemaG3814,124
 
Totaal826,05.908
Totaal landelijk8.730,030.625
Aandeel rayons met ART <8min9,5%19,3%

De berger kan dit soort incidenten melden bij Rijkswaterstaat, die er dan vaak voor kiest om het betrokken voertuig door de IM-berger van de weg te laten halen. Voor zo'n opdracht scoort de berger een aanrijdtijd van 0:00 minuten. Bij Van der Vliet en ook bij andere snelle bergers was dat voor meer dan een kwart van de IM-opdrachten het geval. Deze werkwijze levert échte tijdwinst op: de berger is immers al ter plaatse voordat het incident überhaupt bekend is.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
HooikammerD5444,177
CollewijnG3532,274
HeiltjesNB33028,142
RoosZH16127,9212
SprankenisNB33724,356
BarendregtZH166, ZH17521,3296
BRLZH15311,837
HauloNH12211,671
 
Totaal201,3865
Totaal landelijk8.730,030.625
Aandeel 100%2,3%2,8%

Een andere berger die zich in het derde kwartaal onderscheidde was Hooikammer Berging in Staphorst. Dit bedrijf was in alle erelijsten prominent aanwezig. Hooikammer drong voor het eerst door in de top vijf van bergers met de laagste gemiddelde aanrijdtijd van het land. Onder de bergers met rayons waarin een gemiddelde aanrijdtijd van minder dan acht minuten werd geboekt, bezette Hooikammer de tweede positie. En het bedrijf was koploper van de bergers die in één of meer rayons alle bergingen wisten uit te voeren met een aanrijdtijd onder de normtijden van twintig minuten overdag en vijfentwintig minuten in de nachturen.

Anton (L) en Leen Ista, drager van de eremedaille in goud van de Orde van Oranje Nassau, van Autobedrijf Istarland

Anton (L) en Leen Ista, drager van de eremedaille in goud van de Orde van Oranje Nassau, van Autobedrijf Istarland

Niet iedere berger die in het derde kwartaal goed presteerde, viel op. Autobedrijf Istarland op Schouwen-Duiveland was in geen enkele ranglijst te vinden. Toch leverde dit bedrijf een solide prestatie in het uitgestrekte rayon Z281, dat het eiland Schouwen - Duiveland en de Zeelandbrug omvat. Istarland slaagde erin de incidenten in alle uithoeken van dit werkgebied, van de Philipsdam tot aan de Oosterscheldekering, voortvarend af te handelen.

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -