Voorkom erger

Donderdag 5 augustus 2021
In het tweede kwartaal moesten bergingsbedrijven 29.105 keer in actie komen op de Nederlandse hoofdwegen. Dit cijfer lag 13% boven het aantal bergingen in het voorgaande kwartaal en maakte het voorjaar van 2021 tot het drukste kwartaal sinds 2019. De gemiddelde aanrijdtijd voor alle bergingen kwam uit op 11:29 minuten, elf seconden meer dan in het eerste kwartaal. Als rekening wordt gehouden met vertraging als gevolg van files, bleef de klok op 10:08 minuten staan.

Hans (L) en Tom van Lierop van Autobedrijf van Lierop in Bakel

Hans (L) en Tom van Lierop van Autobedrijf van Lierop in Bakel

Verschillende bedrijven scoorden tegen de trend in een lagere gemiddelde aanrijdtijd dan in het eerste kwartaal. Het meest opvallend was de prestatie van Bergingscentrale H. vd Vliet in Abbenes. Dit bedrijf verbeterde zijn aanrijdtijd met 38 seconden. Daarmee drong Van der Vliet, als enige berger (net) buiten Zuid-Holland, door in de lijst van snelste bergers van het land. Ook BRL Leiden won tijd en keerde terug op de derde plaats. Daar stond het bedrijf in het vierde kwartaal van 2020 ook, maar toen met een aanrijdtijd die 12 seconden hoger was. De twee snelste bergers van het land waren onveranderd de Rotterdamse bedrijven Barendregt en Roos.

Snelste bergers 2021 - Q2

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Bergingen
1(1)Barendregt06:232.514
2(2)Roos07:04710
3(5)BRL07:05465
4(3)Vreugdenhil07:111.022
5(6)Vliet07:53714

De ranglijst beperkt zich tot bedrijven die in het afgelopen kwartaal ten minste 250 bergingen hebben uitgevoerd. De voor elk bedrijf gepresenteerde aanrijdtijd is het gewogen gemiddelde van de gemiddelde aanrijdtijden in alle aan het betrokken bedrijf gegunde rayons.

Autobedrijf Van Lierop in Bakel (NB) kwam voor het laatst in actie op 28 juni 2021 voor een ongeval op de N272 bij Gemert. De broers Hans en Tom van Lierop hebben besloten om na 44 jaar een punt te zetten achter het bergende bestaan. Ze zaten al in het vak toen de BOVAG de belangen van de branche nog behartigde met de slogan: "Voorkom erger: neem een BOVAG-berger!" Het bedrijf neemt nu verdienstelijk afscheid met een gemiddelde aanrijdtijd van 11:01 minuten in het rayon NB334 bij Helmond. De Van Lierops blijven actief in de verkoop en het herstel van auto's. De bergingswerkzaamheden in de rayons NB327, NB333 en NB334 zijn met ingang van 1 juli overgedragen aan Autosleepbedrijf Sprankenis in Leende.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SprankenisNB336, NB33779,0115
SchoenmakerNH12378,3192
HauloNH113, NH11463,445
BarendregtZH167, ZH17761,9558
HeiltjesGL268, NB33047,261
CollewijnG3532,266
StouwdamGL23631,272
RoosZH16127,9196
DorenbosD5013,724
 
Totaal434,81.329
Totaal landelijk8.730,029.105
Aandeel 100%5,0%4,6%

Sprankenis onderscheidde zich in het tweede kwartaal door voor alle 115 bergingsopdrachten in de rayons NB336 en NB337 een aanrijdtijd te boeken binnen de contractuele normtijden van twintig minuten overdag en 25 minuten in de nachturen. De IM-wegen in deze rayons hebben een totale lengte van 79 kilometer. Dat is net iets meer dan het netwerk aan polderwegen waarop Schoenmaker en Zn in Avenhorn de normtijden de baas bleef. Sprankenis presteerde in de nachturen nog beter dan overdag. Voor de zeven opdrachten die vielen tussen 24:00 en 06:00 uur 's nachts werden aanrijdtijden behaald die de veertien minuten niet één keer te boven gingen.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 8 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BarendregtZH166, ZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175, ZH177, ZH180255,31.297
VreugdenhilZH154, ZH156112,9262
HooikammerO7281,6241
BRLZH152, ZH153, ZH15777,21.209
VlietNH13676,2339
HoogwoutNH12672,261
EijckGL251, GL252, GL255, GL26571,8483
RoosZH161, ZH163a61,1386
GraafZH16357,766
DriesprongL35356,1639
BergnetNH13141,4227
DeltaGL23932,7552
CollewijnG3532,2928
KuzeeZ28530,9555
HeiltjesNB33028,1113
HauloNH11727,136
SprankenisNB33724,3404
 
Totaal1.138,87.798
Totaal landelijk8.730,029.105
Aandeel rayons met ART onder 8 minuten13,0%26,8%

Er waren 31 rayons met een gemiddelde aanrijdtijd van minder dan acht minuten. Daarvan zijn er maar liefst acht in handen van Takel- Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt uit Rhoon. Van Eijck Mobility in Eindoven (NB), de grootste IM-berger van Nederland, komt vier keer op deze lijst voor. Het zwaartepunt van de activiteiten van dit bedrijf ligt in Noord-Brabant, maar de rayons met beste aanrijdtijden liggen alle vier in Gelderland.

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -