Klasse apart

Vrijdag 21 juli 2017 (update 15 september 2017)
In het tweede kwartaal van 2017 werden meer bergingen op IM-wegen uitgevoerd dan ooit. De 65 gecontracteerde IM-bergers kwamen in totaal 18.968 keer in actie, 11% meer dan in het tweede kwartaal van 2016. De gemiddelde aanrijdtijd voor deze opdrachten bedroeg 13:13 minuten, vergelijkbaar met de recordprestatie in het eerste kwartaal. Als de cijfers worden gecorrigeerd voor vertraging die bergers opliepen als gevolg van files, komt het landelijk gemiddelde uit op 11:31 minuten.

Jeffrey Scholten (L) en Mark Tuijtel van Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt

Jeffrey Scholten (L) en Mark Tuijtel van Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt

Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon consolideerde zijn positie als snelste IM-berger van het land. Het bedrijf boekte voor een totaal van 1.676 bergingsopdrachten een gemiddelde gecorrigeerde aanrijdtijd van 7:23 minuten. Dit was bijna vier minuten sneller dan het landelijk gemiddelde.

Deze unieke prestatie was het resultaat van een innovatieve werkwijze. Zo rijdt het bedrijf in de spits patrouillediensten. Daarbij ziet de planningsafdeling erop toe dat de ingezette bergingsvoertuigen continu goed verdeeld blijven over het werkgebied. Verder wacht Barendregt geen meldingen van het LCM af. Er wordt ook gereden op meldingen van automobilisten in het platform Waze. Dit levert het risico op van een onbetaalde loze rit, maar leidt in veel gevallen tot significante tijdwinst ten opzichte van een melding uit de officiële kanalen.


Ary Barendregt

Ary Barendregt

In het tweede kwartaal van 2017 werd in 69 van de 211 IM-rayons significant boven de contractuele norm gepresteerd. Het gaat om rayons waarin tenminste 95% van de bergingsopdrachten werd uitgevoerd met een aanrijdtijd binnen de contractuele normtijden van twintig minuten overdag en 25 minuten tussen 23.00 en 05:00 uur. Dit aantal is zo hoog dat de Stichting IMN heeft besloten om in het vervolg alleen de rayons bekend te maken waarin voor alle bergingsopdrachten een aanrijdtijd binnen de normtijd werd behaald. Dat waren er in het tweede kwartaal 20.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SchoenmakerNH12378,3110
SprankenisL359, NB33775,4103
HauloNH113, NH11463,434
StouwdamGL235, GL236, GL23860,290
RoodNH11837,223
KoolenD5936,122
De HaanZH16232,990
DeltaGL23932,744
CollewijnG3532,245
KuzeeZ28530,931
JonkNH12823,918
Van EgeraatNB311, NB33923,534
Van der VlietNH13716,820
WolvesO8216,312
BarendregtZH1757,566
 
Totaal567,3742
Totaal landelijk8.730,018.968
Aandeel 100%6,5%3,9%

In aanvulling daarop zal elk kwartaal een overzicht worden gepubliceerd van de rayons waarin bergers een gemiddelde gecorrigeerde aanrijdtijd haalden van minder dan 10 minuten. Dat was in het tweede kwartaal in 26 rayons het geval. Een overzicht is opgenomen in onderstaande tabel.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 10 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
Barendregtrayons**278,61.676
HooikammerD54, O72125,7159
BCFF1679,7111
SchoenmakerNH12378,3110
HoogwoutNH12672,2240
De GraafZH16357,7665
VreugdenhilZH15654,7450
BergnetNH13141,4323
De HaanZH16232,990
DeltaGL23932,744
KuzeeZ28530,931
JonkNH12728,863
Van EijckNB30428,7120
HeiltjesNB33028,131
SprankenisNB33724,350
HauloNH11324,214
WolvesO8216,312
Van EgeraatNB3399,821
 
Totaal1.045,04.210
Totaal landelijk8.730,018.968
Aandeel rayons met ART onder 10 minuten12,0%22,2%

*) rayons Barendregt: ZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175, ZH177, ZH180, ZH181

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin tien of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van tien bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -