Rijkswaterstaat houdt het koel

Donderdag 25 augustus 2016
Sinds gisteren laat Rijkswaterstaat in verband met de hitte alle pechvoertuigen van de snelweg verwijderen. Op dinsdagavond werd bekend dat voor de duur van de hittegolf een zogenaamd hitteprotocol van kracht is. Stilgevallen auto's worden onmiddellijk van de weg gehaald. Weginspecteurs delen water uit aan gestrande automobilisten en houden zichzelf koel daar het dragen van een cooldown vest. De maatregel is niet eerder toegepast. Zij is van kracht tussen 10.00 en 19.00 uur en geldt tot nader order.

Weginspecteur Wim in cooldown vest

Weginspecteur Wim in cooldown vest

De afkondiging van het hitteprotocol heeft geleid tot een verdubbeling van het aantal pechverplaatsingen. Het LCM stuurde gisteren in het genoemde tijdvenster 204 keer een berger op pad om een pechvoertuig naar een veilige plek af te voeren. Op de voorgaande twee woensdagen lag dat cijfer op gemiddeld 99. Overigens leidde de abrupte hitte ook tot een stijging van het aantal ongevallen. Het LCM ontving gisteren over de hele dag 75 ongevalsmeldingen, 38% meer dan het gemiddelde op de woensdagen in de afgelopen twee weken.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -