Veiligheid A2 sterk verbeterd

Maandag 16 april 2012
Camiel Eurlings Het aantal verkeersongevallen op de A2 is in 2011 sterk gedaald. Dit blijkt uit de ontwikkeling van het aantal ongevalsmeldingen bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN. Tussen de hectometerpalen 40,0 (iets voorbij Knooppunt Holendrecht) en 170,0 (einde Ring Eindhoven) daalde het aantal gemelde ongevallen in één jaar met 17%. In 2010 werden op dit stuk weg 1.281 ongevallen gemeld. In 2011 was dit aantal gedaald tot 1.068. De meest opvallende verbetering deed zich voor op het wegvak tussen Abcoude en Utrecht. Daar daalde het aantal ongevalsmeldingen van 229 in 2010 naar 132 in 2011, een daling van meer dan 40%!

De verbeterde verkeersveiligheid van de A2 is een gevolg van de ingrijpende vernieuwing van deze weg in de afgelopen jaren. Deze is begonnen in 2004, onder het ministerschap van Ir. C.M.P.S. Eurlings. De openstelling van de nieuwe trajecten vond plaats tussen december 2009 en oktober 2011. Niet alle werkzaamheden zijn voltooid. De weg zal in 2012 verder worden gestroomlijnd met de openstelling van de tunnel bij Leidsche Rijn en de verbreding van het wegvak tussen Den Bosch en Eindhoven. De Stichting IMN verwacht daarom dat het aantal ongevallen op de A2 in 2012 verder af zal nemen.

Wegen met meeste ongevallen in 2011


Weg

van


tot
ongevallen/
km/weghelft
A1010,0 - 30,015,2
A1615,7 - 30,013,8
A2020,0 - 40,013,8
A40,1 - 20,09,4
A13,6 - 20,09,3
A430,0 - 50,09,2
A133,0 - 19,87,8
A1540,0 - 60,07,2
A930,0 - 50,07,0
A260,0 - 80,06,8

De analyse is gebaseerd op wegvakken van 20 kilometer die
zijn begrensd door twee tientallen, behoudens gevallen, aan
het begin en einde van wegen, waar dit niet mogelijk is.

Op de meeste andere snelwegen lag het aantal ongevallen in 2011 op een niveau dat niet veel afweek van de aantallen in 2010. Er waren twee uitzonderingen. Op de A12 ontving het LCM veel minder ongevalsmeldingen van het wegvak tussen de hectometerpalen 40,0 (Nieuwerbrug) en 60,0 (Amsterdam-Rijnkanaal). Ook hier was sprake van een wegverbreding die in 2011 werd opgeleverd. Een flinke stijging van het aantal ongevallen was te zien op de A9 en de A10. Daarmee heeft de A10 op de lijst van de gevaarlijkste wegen van het land de koppositie overgenomen van de A20 boven Rotterdam.

Niet alle ongevallen op snelwegen worden gemeld bij de Stichting IMN. Ook kunnen zich fouten voordoen in de identificatie van de lokatie waarop incidenten plaatsvinden. Dit betekent dat de gerapporteerde gegevens in beperkte mate af kunnen wijken van de feitelijke situatie op de weg.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -