Gunning standby-overeenkomsten definitief

Vrijdag 10 juni 2011
De Stichting IMN heeft met zeven bergingsbedrijven overeenkomsten gesloten in het kader van de Aanbesteding Standby-bergers 2011 - 2012. De betrokken bedrijven waren op 24 mei 2011 als winnaars uit de bus gekomen voor de acht te vergunnen standby-locaties. Tegen de op die datum uitgesproken voornemens tot gunning is door de andere inschrijvers geen bezwaar gemaakt. Dat betekent dat de gunning van de acht standby-overeenkomsten definitief is geworden. Een overzicht van de genomen gunningsbeslissingen vindt u in onderstaande tabel.

PerceelOmgevingBedrijf
S1BodegravenBergingscentrale H. van der Vliet
S2Amsterdam OostBergnet
S3LexmondAutomobielbedrijf Kooijman Vianen
S4WilpG.J. Neuteboom's Takel- en Bergingsbedrijf
S5HeterenVan Amerongen Berging
S6Amsterdam NoordSleep- en Takeldienst Vrolijk
S7AmersfoortSmink Transport
S8VeenendaalVan Amerongen Berging

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -