Meeste ongelukken in avondspits

Woensdag 16 maart 2011
De meeste auto-ongelukken doen zich voor in de avondspits. De kans op een ongeval is het grootst in de late avond en nacht. Dat blijkt uit een analyse van de ongelukken die in 2010 werden gemeld bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN. Op werkdagen gebeurde 31% van de ongelukken op IM-wegen tussen 15.00 en 19.00 uur. Het aandeel van de ochtendspits bedroeg 26%. In het weekend is geen spitspatroon waarneembaar, maar wel een gestage stijging van het aantal ongevallen door de dag naar een piek tussen 16.00 en 18.00 uur. Opvallend in het weekend is het grote aantal ongevallen in de avond en nacht.

Meeste ongelukken in avondspits Gemiddeld aantal ongevallen op IM-wegen per uur op werkdagen en in het weekend (2010)

Het verschil tussen ochtend- en avondspits is voor een deel te verklaren uit het feit dat de avondspits drukker is. Maar er is ook sprake van een grotere kans op ongelukken in de avondspits. De kans op ongelukken is daarbij gedefinieerd als het aantal ongelukken in verhouding tot de gemiddelde verkeersintensiteit in hetzelfde tijdvak. Weggebruikers zijn na afloop van de werkdag klaarblijkelijk minder alert dan 's ochtends vroeg. Die kans op ongelukken neemt in de late avond en nacht verder toe. Dan slaat de vermoeidheid, of erger, blijkbaar echt toe.

Aantal ongevallen in verhouding tot verkeersdrukte per uur op werkdagen
Kans op een ongeval (relatieve kans op ongevallen per uur van de werkdag ten opzichte van daggemiddelde)

De stijging van de kans op ongelukken in de loop van dag, sluit aan bij het beeld dat de cijfers per week en door het jaar laten zien. In 2010 was, net als in vorige jaren, vrijdag de drukste dag en december de drukste maand voor autobergers. Daarbij valt op dat het rustpunt van het jaar kennelijk niet in de zomervakantie valt, maar in de Kerstdagen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -