Ruim 67.000 IM-meldingen in 2010

Dinsdag 1 februari 2011 (update 11 mei 2011)
In 2010 rukten bergingsbedrijven 67.326 keer uit om snelwegen en andere hoofdwegen vrij te maken van gestrande voertuigen. Het ging om een stijging van 18% ten opzichte van 2009. In dat jaar verstrekte het Landelijk Centraal Meldpunt (“LCM”) van de Stichting IMN 57.251 bergingsopdrachten. Het aantal in 2010 komt overeen met een gemiddelde van 185 zogeheten IM-meldingen per dag.De Stichting IMN is verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten met personenvoertuigen op 2.415 kilometer snelweg en 1.992 kilometer andere belangrijke wegen. Het aantal ongevallen op deze zogeheten IM-wegen nam in 2010 slechts met enkele procenten toe. De groei van het aantal meldingen was voornamelijk het gevolg van een toename van het aantal pechgevallen dat als incident werd afgehandeld. Dit aantal steeg met 37% van 19.637 in 2009 naar 26.893 in 2010. De toename van het aantal meldingen was daarnaast in beperkte mate een gevolg van de invoering van incident management op het merendeel van de wegen van de Provincie Limburg.

In het overzicht IM meldingen in 2010 vindt u de verdeling van de meldingen over de verschillende werkgebieden waarin het hoofdwegennet is verdeeld. In meer dan 80% van die gebieden lag het aantal opdrachten in 2010 hoger dan het aantal IM meldingen in 2009. In 38 van de 197 rayons bedroeg de groei zelfs meer dan 50%. De drukste maand van het jaar was december met een recordaantal van 7.611 meldingen, een gemiddelde van 246 meldingen per dag.

meldingen per rayon

In bovenstaande kaart is de verdeling van de meldingen over het land grafisch weergegeven. Zoals verwacht mag worden, is de Randstad op deze kaart goed te zien. Daarbuiten is alleen de A50 als bron van veel IM-meldingen goed waarneembaar.

In de cijfers over 2010 zijn, in tegenstelling tot eerdere jaren, de geannuleerde meldingen niet meegeteld. In 2010 ging het om 1.259 meldingen die niet in een bergingsopdracht resulteerden. De Stichting IMN zal in de komende weken nadere gegevens publiceren over de door IM-bergers afgehandelde incidenten in 2010.

Aan de verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -