Rayonindeling onderliggend wegennet online

Maandag 13 september 2010
Met ingang van vandaag staat op de site van de Stichting IMN een gedetailleerde kaart van de rayonindeling die het LCM gebruikt voor het doorgeven van politiemeldingen op het onderliggend wegennet. Voor de rayonindeling op het onderliggend wegennet ("OWN") wordt gebruik gemaakt van dezelfde rayonnamen die op IM-wegen worden toegepast. De twee indelingen zijn echter onafhankelijk. De kaart laat zien waar de door het LCM gehanteerde rayongrenzen op het onderliggend wegennet lopen.

De kaart heeft geen juridische status. Het LCM kan in voorkomende gevallen van de op de kaart getekende grenzen afwijken. Ook is het is mogelijk dat verschillen bestaan tussen de op de kaart gepubliceerde rayonindeling van het LCM en de indeling die de verschillende alarmcentrales gebruiken. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -