Stichting IMN inspecteert alle IM–bergers

Woensdag 23 juni 2010
In de komende maanden zal de Stichting IMN in het hele land inspecties uitvoeren bij bergingsbedrijven. Bergers zullen door het LCM worden opgeroepen om uit te rukken naar een lokatie langs de weg waar zij geen incident, maar een door de Stichting IMN aangestelde waarnemer zullen treffen. Deze zal controleren of het ingezette bergingsvoertuig voldoet aan de door de Stichting IMN gestelde kwaliteitseisen. Ook zal worden geverifieerd of de chauffeur de vereiste bergingsopleiding heeft gevolgd, beschikt over een geldig rijbewijs en de voorgeschreven veiligheidskleding draagt.

Alle IM–bergers zullen tenminste één keer worden geïnspecteerd. Bij sommige bedrijven zullen meerdere inspecties worden uitgevoerd. De controles worden niet van tevoren aangekondigd. De betrokken opdrachten van het LCM hebben het karakter van een gewone IM–melding. De controles worden uitgevoerd door medewerkers van ViaNorm. Deze zullen zich desgevraagd legitimeren. Zij zullen de berger tijdens de controle een brief van de Stichting IMN overhandigen waarin wordt medegedeeld dat de kosten van de opdracht als loze rit bij het LCM kunnen worden gedeclareerd. Alle IM–bergers wordt verzocht om aan de inspecties hun medewerking te verlenen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -