Opnieuw meer IM-meldingen in 2009

Donderdag 24 december 2009 (update 7 april 2010)
In 2009 is het aantal IM-meldingen met 11% gestegen ten opzichte van 2008. Het LCM behandelde in 2009 57.267 meldingen op IM-wegen. In 2008 waren het er 51.868. Drie kwart van de stijging kwam voor rekening van een toename in het aantal pechverslepingen.

In 2009 lag het aantal pechverslepingen bijna op hetzelfde niveau als het aantal meldingen dat in een berging resulteerde. Kleine stijgingen deden zich daarnaast voor in de aantallen loze ritten en IM-meldingen op het onderliggend wegennet. Inmiddels heeft bijna 10% van alle IM-meldingen betrekking op incidenten op het onderliggend wegennet. De stijging in 2009 past is een trend die reeds enkele jaren bestaat. In 2008 groeide het aantal IM-meldingen met ruim 14% ten opzichte van 2007. Onderstaande figuur geeft een beeld van de ontwikkeling van de verschillende typen IM-meldingen in de afgelopen jaren.

De meeste incidenten kwamen, zoals gebruikelijk, voor in het laatste kwartaal van het jaar. December was met 6.335 meldingen de drukste maand van 2009. November en oktober volgden met respectievelijk 5.826 en 5.289 meldingen. De Politie is nog altijd de belangrijkste bron van meldingen. De verschillende politiemeldkamers waren in 2009 goed voor 57% van alle IM-meldingen. De meeste andere meldingen (33%) werd door Rijkswaterstaat doorgegeven. Van het restant was het merendeel afkomstig van de ANWB, die in 2009 in totaal bijna 5.000 pechgevallen als incident doorgaf.


IM meldingen in 2009

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -