Bijna vierhonderd offertes voor
Aanbesteding 2010 – 2013

Maandag 10 augustus 2009
De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding van bergingswerkzaamheden op IM-wegen voor de contractperiode 2010 – 2013 is op 31 juli jongstleden gesloten. De Stichting IMN heeft van 121 bergingsbedrijven 391 offertes ontvangen. Er werd ingeschreven op alle 191 rayons waarin op dit moment IM-wegen voorkomen. Bovendien ontving de Stichting IMN een of meer offertes voor 14 rayons waarin op dit moment nog geen incident management van kracht is.

De Stichting IMN zal de komende periode benutten voor het beoordelen van de offertes. Daarna zullen in september 2009 voorlopige gunningsbesluiten worden genomen. De deelnemers aan de aanbesteding zullen daarover uiterlijk op 1 oktober 2009 worden geïnformeerd.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -