Voorlopige gunning LCM

Woensdag 1 oktober 2008
De overeenkomst tussen de Stichting Incident Management Nederland ("Stichting IMN") en de VerzekeraarsHulpdienst ("VHD") over de exploitatie van het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") loopt af op 30 juni 2009. Het gaat daarbij alleen om bergingen van personenvoertuigen en zowel om de afhandelingen van meldingen op IM-wegen als om meldingen op het onderliggend wegennet.

De Stichting IMN voert op dit moment in samenwerking met Rijkswaterstaat en het Verbond van Verzekeraars een selectieprocedure uit die moet leiden tot de contractering van een nieuwe aanbieder per 1 juli 2009. In het kader van deze procedure is vandaag een voorlopig gunningsbesluit genomen ten gunste van Mondial Assistance.

In de komende maanden zal worden getest of het Aanrijdtijdensysteem Incident Management ("AIM") succesvol kan worden geïntegreerd in de IT-infrastructuur van Mondial. Een definitief gunningsbesluit zal op zijn vroegst worden genomen op 1 maart 2009.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -