Inschrijving voor aanbesteding 2007 2010 gesloten

Woensdag 2 augustus 2006
De inschrijvingstermijn voor de openbare aanbesteding van werkzaamheden in het kader van de eerste berging van personenvoertuigen op IM-wegen voor de contractperiode 1 april 2007 31 maart 2010 is gisteravond 1 augustus om 24.00 uur gesloten.

De Stichting IMN heeft van 155 bergingsbedrijven in totaal 198 offertes ontvangen. De gunningsvergadering van de Stichting vindt plaats op 7 september aanstaande. Zo kort mogelijk daarna, maar uiterlijk op 2 oktober 2006 ontvangen de aanbieders uitsluitsel over de genomen voorlopige gunningsbesluiten. De Stichting IMN dankt alle aanbieders voor het door hen in de Stichting IMN gestelde vertrouwen.SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -