Precisering kwaliteitseisen met betrekking tot verzekeringen

Dinsdag 25 april 2006
De Stichting IMN heeft van bergingsbedrijven vragen ontvangen over de tekst van de eerder gepubliceerde kwaliteitseis 1C met betrekking tot de verzekeringen waar een bergingsbedrijf over dient te beschikken om te kunnen kwalificeren voor gunning van contracten voor de periode 1 april 2007 31 maart 2010. Deze tekst was niet voor iedereen duidelijk. De Stichting heeft daarom besloten om tot een precisering van deze eis te komen en wel als volgt:

Kwaliteitseis 1C:

De onderneming dient te beschikken over een:

Deze precisering is verwerkt in het aanbestedingsdocument "Kwaliteitseisen voor bergingsondernemingen", zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken (klik hier voor laatste versie).

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -