Het bestuur van de Stichting IMN


Het bestuur van de Stichting Incident Management Nederland wordt gevormd door de directeuren van de in de Stichting IMN samenwerkende alarmcentrales:

Ook de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB ("ANWB") participeert in de Stichting IMN. De ANWB is echter niet in het bestuur vertegenwoordigd.

De Stichting kent een Raad van Toezicht die wordt gevormd door vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars en Rijkswaterstaat:

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -