Aanbesteding 2010 - 2013

Op deze pagina kunt u de documenten downloaden die verband houden met de "Aanbesteding 2010 – 2013" van de Stichting Incident Management Nederland.

De documenten

 1. Aanbestedingsreglement 2010 – 2013
 2. Bergingsovereenkomst Stichting IMN 2010 – 2013
 3. Kwaliteitseisen 2010 – 2013
 4. Beroepsreglement Aanbesteding 2010 – 2013
 5. Landelijke Rayonindeling 2010 – 2013
 6. Meldingen per Rayon in 2007
 7. Meldingen per Rayon in 2008
 8. Veiligheidskleding NEN EN 471 Normklasse 2
 9. Offertebrief en offerteformulier

Handig: Alle aanbestedingsdocumenten in één zip-file

Voor wie

De stukken zijn van belang voor bedrijven die wensen deel te nemen aan de aanbesteding van eerste bergingswerkzaamheden op IM–wegen voor de contractperiode 1 april 2010 – 31 maart 2013. Wij adviseren u om van de inhoud van de genoemde documenten kennis te nemen.

Aandachtspunten

 1. Aanbestedingsreglement, bergingsovereenkomst en kwaliteitseisen zijn herzien en wijken daardoor af van documenten die bij de aanbesteding 2007 – 2010 zijn verspreid; wij adviseren belangstellenden daarom met nadruk om de stukken grondig te bestuderen.

 2. Wilt u offerte uitbrengen op één of meerdere rayons dan kunt u daarvoor het offerteformulier gebruiken dat door Stichting IMN op 30 juni 2009 wordt verzonden aan de bij haar bekende bergingsondernemingen. U kunt het offerteformulier ook downloaden op deze pagina. Het is opgenomen bij een dummy van de op 30 juni te verzenden brieven (zie punt 7 bij documenten).

 3. Bij de Aanbesteding 2010 – 2013 geldt dat bedrijven op het moment van indienen van de offerte moeten voldoen aan de door Stichting IMN gestelde kwaliteitseisen. Dit betekent dat bedrijven die wensen mee te dingen naar gunning van een bergingsovereenkomst uiterlijk op 1 augustus 2009 dienen te beschikken over een certificaat dat aantoont dat zij aan die eisen voldoen. De eventueel benodigde aanpassingen in de bedrijfsuitrusting en bedrijfsvoering alsook de certificeringsprocedure zullen derhalve tussen heden en 1 augustus voltooid moeten zijn!

 4. De kwaliteitseisen bepalen dat bergingsvoertuigen dienen te worden uitgerust met een GPS–unit ten behoeve van de automatische registratie van aanrijdtijden. Aan deze eis hoeft op het moment van offreren nog niet te worden voldaan. Zij geldt alleen voor bedrijven aan welke Stichting IMN een overeenkomst gunt. Dit betekent dat bedrijven bij het indienen van hun offerte desgewenst kunnen volstaan met het indienen van een verklaring die aantoont dat aan alle eisen wordt voldaan, behalve aan kwaliteitseis 3E met betrekking tot de vereiste GPS–apparatuur. Als het tot gunning van een rayon komt, zal de bergingsonderneming alsnog het certificaat moeten overleggen dat aantoont dat aan alle kwaliteitseisen wordt voldaan.

 5. Het document Meldingen per Rayon in 2007 dient uitsluitend om bedrijven een indruk te geven van het volume van de werkzaamheden in elk rayon. Het aantal bergingen in elk rayon varieert van jaar tot jaar. Aan de opgegeven aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -