Aanbesteding alsnog in het hele land gestaakt

Donderdag 17 november 2022
De Stichting IMN heeft besloten om de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2023 - 2026 in het gehele land te staken. Dit is gebeurd naar aanleiding van de uitspraken van de Commissie van Beroep in de door achttien bergingsbedrijven ingestelde appels. De uitspraken van de Commissie werden op 4 november 2022 bekend gemaakt.

Pechgeval op de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel op 19 oktober om 06:59

Pechgeval op de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel op 19 oktober om 06:59; door Bergnet kort daarna verplaatst naar Carpoolplaats Abcoude (foto: weginspecteur CM).

De Stichting IMN had in eerste instantie besloten om de aanbesteding alleen staken in rayons waarin de winnende inschrijver een offerte had ingediend met een waarde van meer dan 550 punten. Dat was in 161 rayons het geval. In de 54 andere rayons was een voorlopig gunningsbesluit genomen ten gunste van de inschrijver met de beste aanbieding.

De Commissie van Beroep meende dat de Stichting IMN dit niet had mogen doen. De Commissie oordeelde dat de Stichting IMN goede gronden had om de aanbesteding te staken. Maar die staking had in de ogen van de Commissie in alle rayons plaats moeten vinden. De Commissie formuleert haar standpunt ter zake als volgt:

"Dat de Stichting IMN heeft besloten van gunning af te zien is op zichzelf voldoende begrijpelijk en de Commissie van Beroep is van oordeel dat daartoe voldoende aanleiding bestaat, maar om te voorkomen dat er sprake is van willekeur, had de Stichting IMN dat in alle percelen moeten doen."

Alle deelnemers aan de aanbesteding zijn op 11 november over het nieuwe gunningsbesluit geïnformeerd. Zij hebben tot en met 1 december de gelegenheid om tegen dat besluit op te komen. Zij kunnen dit doen door een kort geding aanhangig te maken bij de Rechtbank Den Haag. Als er geen kort geding wordt ingesteld, zal de nieuwe aanbesteding waarschijnlijk in december van dit jaar worden gepubliceerd. Als er wel een of meer procedures volgen, zal dat waarschijnlijk in maart 2023 gebeuren.

De op dit moment geldende Bergingsovereenkomst 2019 - 2022 loopt af op 31 maart 2023. Omdat het risico bestaat dat de aanbesteding niet vóór die datum is afgerond, heeft de Stichting IMN aan alle contractpartijen voorgesteld om de Bergingsovereenkomst 2019 - 2022 voor een periode van zes maanden verlengen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -