112 valt stil

Dinsdag 20 september 2022
Het tweede kwartaal van 2022 was het drukste kwartaal voor IM-bergers ooit. De politiemeldkamers speelden in de stroom van incidentmeldingen echter nauwelijks een rol. De bergers op hoofdwegen voerden 34.234 bergingsopdrachten uit. Dat was 12% meer dan het record dat werd gevestigd in het derde kwartaal van 2021. Slechts 3% van deze meldingen (1.333) was afkomstig van een van de operationele centra (meldkamers) van de politie. In het eerste kwartaal van 2021 was dat nog 8% (3.040).

Garage Transportbedrijf Cees Jonk Zonen op 19 juni 2022 bij Broek in Waterland (foto: Weginspecteur Albert)

Garage Transportbedrijf Cees Jonk Zonen op 19 juni 2022 bij Broek in Waterland (foto: Weginspecteur Albert)

Als automobilisten een ongeval melden bij het alarmnummer 112, komt de betrokken melding volgens de geldende procedures via de politiemeldkamer uit bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN. Dat gebeurt blijkens deze getallen steeds minder vaak. De politie bleef ongevallen op andere dan IM-wegen wel systematisch bij het LCM melden.

Snelste bergers 2022-Q2

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Bergingen
1(3)Barendregt0:07:392.896
2(1)Vliet0:07:43889
3(5)Vreugdenhil0:08:221.959
4(6)Hoogwout0:09:01852
5(2)Roos0:09:19839


De ranglijst beperkt zich tot bedrijven die in het afgelopen kwartaal ten minste 250 bergingen hebben uitgevoerd. De voor elk bedrijf gepresenteerde aanrijdtijd is het gewogen gemiddelde van de gemiddelde aanrijdtijden in alle aan het betrokken bedrijf gegunde rayons.

De gemiddelde aanrijdtijd van IM-bergers kwam in het tweede kwartaal uit op 11:28 minuten, 42 seconden meer dan in het voorgaande kwartaal. Deze stijging was vooral een gevolg van hogere aanrijdtijden bij enkele grote bergers. Het effect van het aflopen op 31 maart van de structurele standby-werkzaamheden was beperkt.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 8 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BarendregtZH166, ZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175165,62317
VlietNH13676,2757
VreugdenhilZH15654,7820
RoosZH163a33,2491
EijckGL251, GL25528,481
HauloNH11727,141
AutaxO7425,733
FruitemaG3814,130
 
Totaal425,04.570
Totaal landelijk8.730,034.235
Aandeel rayons met ART onder 8 minuten4,9%13,3%

De aanrijdtijden van Takel- Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon bleven bijna onveranderd, waardoor dit bedrijf het kwartaal afsloot als de snelste IM-berger van het land. Ook Hoogwout Berging in Oostzaan deed het goed en kwam op de vierde plaats tetrecht. Barendregt was de enige berger die in meer dan één rayon een gemiddelde aanrijdtijd behaalde die lager was dan acht minuten. Het bedrijf boekte deze prestatie in zes rayons met in totaal 165 kilometer aan IM-wegen.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SchoenmakerNH12378,3214
JonkNH12728,8128
HauloNH11727,141
AutaxO7425,733
WolvesO8216,322
 
Totaal200,7494
Totaal landelijk8.730,034.235
Aandeel 100%2,3%1,4%

De Bergingsovereenkomst eist dat voor 90% van alle bergingsopdrachten een aanrijdtijd wordt behaald van minder twintig minuten tijdens kantoortijden en 25 minuten daarbuiten. Vijf zeer consistente IM-bergers wisten ook de resterende 10% van de meldingen in één rayon binnen die normen te volbrengen. Dat waren met name drie bergers in Noord-Holland boven het IJ: Schoenmaker en Zn in Avenhorn, Garage Transportbedrijf Cees Jonk in Purmerend en Haulo Berging in Alkmaar.

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -