Beroepszaken in 74 rayons

Donderdag 25 augustus 2022
In 74 rayons is beroep ingesteld tegen de gunningsbeslissingen die door de Stichting IMN zijn genomen in het verband van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2023 - 2026. Alle bezwaren zijn voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Er zijn geen kortgedingen aanhangig gemaakt. In de meeste gevallen richten de beroepszaken zich tegen beslissingen om de aanbesteding in een rayon te staken. In acht rayons wordt beroep ingesteld tegen een door de Stichting IMN genomen voorlopige gunningsbeslissing. Een overzicht van de rayons waarin beroep is ingesteld, is te vinden in onderstaande tabel.

Een ongeval op de N57 op 24 augustus (foto: weginspecteur Bart)

De Commissie van Beroep zal naar verwachting voor het einde van oktober uitspraak doen in deze beroepszaken. Op basis van die uitspraken zal de Stichting IMN, waar nodig, nieuwe gunningsbeslissingen nemen. Als partijen zich met een uitspraak van de Commissie van Beroep niet kunnen verenigen, hebben zij de mogelijkheid om hun bezwaren daarna voor te leggen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. De Stichting IMN zal nadere beslissingen met betrekking tot de gunning van werkzaamheden in alle rayons aanhouden tot de beroepsprocedure is afgerond.


Provincie Drenthe

Rayon Beslissing Appellant
D55GestaaktJonge

Provincie Friesland

Rayon Beslissing Appellant
F03GestaaktBCF
F04GestaaktBCF
F09GestaaktBCF
F14GestaaktBCF
F16GestaaktBCF
F17GestaaktBCF
F18GestaaktSpeerstra
F19GestaaktBCF
F20GestaaktBCF
F22GestaaktBCF

Provincie Flevoland

Rayon Beslissing Appellant
F103GestaaktBergnet
F104GestaaktBergnet

Provincie Groningen

Rayon Beslissing Appellant
G32GestaaktPoort
G33GestaaktDallinga
G34GestaaktDallinga

Provincie Gelderland

Rayon Beslissing Appellant
GL242WolvesNeuteboom
GL243GestaaktBergnet
GL245WolvesNeuteboom
GL248GestaaktIliohan
GL252GestaaktEijck
GL254GestaaktIliohan
GL255GestaaktEijck
GL256GestaaktEijck
GL261GestaaktEijck
GL262GestaaktGerritse

Provincie Limburg

Rayon Beslissing Appellant
L351GestaaktHeiltjes
L352GestaaktBroekmans
L355GestaaktBroekmans
L357GestaaktBroekmans
L358GestaaktBroekmans
L361GestaaktBroekmans
L362GestaaktBroekmans
L363GestaaktBroekmans
L366GestaaktGrootveld
L367GestaaktGrootveld

Provincie Noord-Brabant

Rayon Beslissing Appellant
NB296GestaaktEijck
NB297GestaaktEijck
NB299GestaaktEijck
NB300GestaaktEijck
NB302GestaaktEijck
NB324GestaaktHeiltjes
NB332GestaaktHeiltjes
NB335GestaaktEijck
NB339GestaaktEijck

Provincie Noord-Holland

Rayon Beslissing Appellant
NH125GestaaktBergnet
NH129GestaaktBergnet
NH130GestaaktBergnet
NH131GestaaktBergnet
NH132GestaaktBergnet
NH133De Jong ZuurmondBergnet
NH134GestaaktBergnet
NH135GestaaktBergnet
NH142De Jong ZuurmondBergnet

Provincie Overijssel

Rayon Beslissing Appellant
O84GestaaktVorgers
O87GestaaktVorgers
O88GestaaktVorgers

Provincie Utrecht

Rayon Beslissing Appellant
U205GestaaktBergnet
U206GestaaktBergnet
U207GestaaktBergnet
U214GestaaktBergnet
U223GestaaktEijck
U224GestaaktEijck
U226GestaaktEijck
U227GestaaktKooijman

Provincie Zeeland

Rayon Beslissing Appellant
Z287GestaaktEgeraat

Provincie Zuid-Holland

Rayon Beslissing Appellant
ZH155GestaaktRijswijk
ZH158GestaaktRijswijk
ZH168DrechtstedenBarendregt
ZH175DrechtstedenBarendregt
ZH177DrechtstedenBarendregt
ZH178GestaaktKooijman
ZH180GestaaktBarendregt
ZH181DrechtstedenBarendregt

Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -