Aanbesteding 2023 - 2026 gedeeltelijk gestaakt

Donderdag 21 juli 2022
Vandaag heeft de Stichting IMN de uitslag bekend bekend gemaakt van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2023 - 2026. Alle inschrijvers zijn schriftelijk geïnformeerd. In de meeste rayons is besloten om de aanbesteding te staken en niet tot gunning over te gaan. Dit is gebeurd omdat de Stichting IMN in veel rayons is geconfronteerd met onaanvaardbare, onregelmatige en/of ongeschikte inschrijvingen. In 54 rayons is wel een voorlopig gunningsbesluit genomen. Een overzicht van deze besluiten is te vinden in onderstaande tabel.

Aanrijding op de kruising van de N200 en de Seineweg in Amsterdam op 16 juli (foto: weginspecteur Stefan)

Inschrijvers hebben tot en met 12 augustus de gelegenheid om in beroep te gaan. Als dat niet gebeurt, krijgen de voorlopige gunningsbesluiten op dat moment een definitief karakter. In rayons waarin wel een beroep wordt ingesteld, zal definitieve gunning plaatsvinden nadat uitspraak is gedaan in beroep. In de rayons waarin de aanbesteding is gestaakt, zal op korte termijn een nieuwe aanbesteding plaatsvinden.


Provincie Gelderland

Rayon Bedrijf
GL242Wolves Mobiliteit
GL245Wolves Mobiliteit
GL249Van Eijck Mobility
GL250Van Eijck Mobility
GL251Van Eijck Mobility
GL258Kooijman Mobiliteit
GL259De Jong Zuurmond infrabeheer, onderhoud en services
GL260De Jong Zuurmond infrabeheer, onderhoud en services
GL263Van Eijck Mobility
GL264Van Eijck Mobility
GL265Van Eijck Mobility
GL267Van Eijck Mobility
GL268Autohulpdienst Ben Heiltjes
GL270Logicx Berging

Provincie Limburg

Rayon Bedrijf
L364Van Dongen Berging
L369Logicx Berging

Provincie Noord Brabant

Rayon Bedrijf
NB303Van Eijck Mobility
NB304Van Eijck Mobility
NB305Van Eijck Mobility
NB306Van Eijck Mobility
NB307Van Eijck Mobility
NB309Besems Recovery Service
NB310Van Eijck Mobility
NB311Van Eijck Mobility
NB312Logicx Berging
NB314Besems Recovery Service
NB316Besems Recovery Service
NB318Logicx Berging
NB319Bergingsdienst.nl
NB320Bergingsdienst.nl
NB323Van Eijck Mobility
NB325Van Eijck Mobility
NB326Van Eijck Mobility
NB328Logicx Berging
NB329Logicx Berging
NB330Autohulpdienst Ben Heiltjes

Provincie Noord Holland

Rayon Bedrijf
NH133De Jong Zuurmond infrabeheer, onderhoud en services
NH142De Jong Zuurmond infrabeheer, onderhoud en services

Provincie Utrecht

Rayon Bedrijf
U217Logicx Berging
U219Logicx Berging
U220Kooijman Mobiliteit
U221Logicx Berging
U222Kooijman Mobiliteit

Provincie Zuid Holland

Rayon Bedrijf
ZH163Logicx Berging
ZH163ARoos-Autoberging.nl
ZH166Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH167Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH168Bergings Centrale Drechtsteden
ZH172Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH173Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt
ZH175Bergings Centrale Drechtsteden
ZH177Bergings Centrale Drechtsteden
ZH179Kooijman Mobiliteit
ZH181Bergings Centrale Drechtsteden

Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -