Nota van Inlichtingen 2023 - 2026 gepubliceerd

Vrijdag 20 mei 2022
De Stichting IMN heeft vandaag Nota van Inlichtingen gepubliceerd in het kader van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2023 - 2026. Hiervan is bericht gedaan op Tenderned. In de Nota van Inlichtingen 2023 - 2026 wordt antwoord gegeven op vragen die zijn gesteld over de inhoud van de op 26 april gepubliceerde aanbestedingsdocumenten.

Nota van Inlichtingen 2023 - 2026 gepubliceerd

De beantwoording van vragen heeft geleid tot enkele aanpassingen in de tekst van de Aanbestedingsleidraad 2023 - 2026, de Bergingsovereenkomst 2023 - 2026 en het Offerteformulier 2023 - 2026. De eerder gepubliceerde versies van deze documenten zijn vervangen. Waar in de nieuwe versies sprake is van wijzigingen, zijn de betrokken tekstdelen gemarkeerd met een gele ondergrond. Aandacht wordt gevraagd voor het feit dat het emailadres dat moet worden gebruikt voor het indienen van offertes is gewijzigd. Dit adres is nu: berging@aanbestedingsspecialist.nl.

Het is mogelijk om verdiepende vragen te stellen met betrekking tot de in de Nota van Inlichtingen verstrekte informatie. Zulke vragen dienen uiterlijk op 1 juni 2022 te worden ontvangen op het emailadres aanbesteding@stichtingimn.nl.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -