Veel ongevallen in vierde kwartaal

Donderdag 10 februari 2022 (update 4 maart 2022)
In het vierde kwartaal van 2021 voerden IM-bergers 31.288 bergingsopdrachten uit, een record. Met name het aantal ongevallen nam toe, naar een totaal van 6.250. Dit was 25% meer dan dan in het voorgaande kwartaal en het hoogste cijfer sinds het laatste kwartaal van 2019. Toen werden 8.137 aanrijdingen afgehandeld. Het vierde kwartaal is traditioneel de periode met het grootste aantal ongevallen van het jaar.

Ted van Doorn van Vreugdenhil Berging boekt een aanrijdtijd van 4:51 minuten op het Prins Clausplein in de late avond van 27 december 2021

Ted van Doorn van Vreugdenhil Berging boekt een aanrijdtijd van 4:51 minuten op het Prins Clausplein in de late avond van 27 december 2021

De aanrijdtijden in het vierde kwartaal lagen licht hoger dan in eerdere kwartalen. Het gemiddelde voor alle bergingen kwam uit op 12:25 minuten, 21 seconden meer dan in het derde kwartaal. Na correctie voor vertraging als gevolg van files bedroeg het gemiddelde 10:48 minuten. Dit was 11 seconden meer dan in het derde kwartaal.

Snelste bergers 2021-Q4

Rank Vorige Berger ART gemiddeld Bergingen
1(1)Vliet06:50729
2(3)Vreugdenhil07:381.080
3(2)Barendregt07:482.468
4(4)Roos08:08810
5(6)Graaf08:241.393
6(10)Bergingsdienst08:28418

De ranglijst beperkt zich tot bedrijven die in het afgelopen kwartaal ten minste 250 bergingen hebben uitgevoerd. De voor elk bedrijf gepresenteerde aanrijdtijd is het gewogen gemiddelde van de gemiddelde aanrijdtijden in alle aan het betrokken bedrijf gegunde rayons.

Bergingscentrale H. v.d. Vliet in Abbenes was in het vierde kwartaal opnieuw de snelste berger van het land, gevolgd door vier bergers in de omgeving van Rotterdam en Den Haag: Barendregt, Roos, Vreugdenhil en Van de Graaf. Bergingsdienst.nl in Liempde (NB) bewees dat je niet in Zuid-Holland hoeft te werken om bij de top te horen. Dit bedrijf realiseerde een gemiddelde aanrijdtijd van 8:28 minuten en kwam daardoor uit op de zesde plek, net achter Jan van de Graaf jr. uit Rotterdam.

Michel van Kempen van Bergingsdenst.nl op een foto uit 2019

Michel van Kempen van Bergingsdenst.nl op een foto uit 2019

Van de snelle bergers was Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon de enige die in meer dan één rayon een gemiddelde aanrijdtijd onder de 8 minuten wist te behalen. Het bedrijf leverde deze prestatie in zes rayons, samen een aaneengesloten gebied dat zich uitstrekt van Sliedrecht tot aan Rozenburg.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 8 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BarendregtZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175, ZH177194,52.019
VlietNH13676,2613
GraafZH16357,7926
VreugdenhilZH15654,7787
HooikammerD5444,172
RoosZH163a33,2494
CollewijnG3532,254
HauloNH11727,144
SprankenisNB33724,364
EijckGL25118,327
BRLZH15311,842
 
Totaal574,15.142
Totaal landelijk8.730,031.288
Aandeel rayons met ART onder 8 minuten6,6%16,4%

Slechts in zes werkgebieden werden in het vierde kwartaal alle bergingen uitgevoerd met een aanrijdtijd beneden de normtijd van twintig minuten overdag en vijfentwintig minuten 's nachts. Twee daarvan, aan weerszijden van de Maas bij Cuijk, worden bediend door Autohulpdienst Ben Heiltjes, een bedrijf dat vaak op deze lijst voorkomt.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
HeiltjesGL268, NB33047,270
CollewijnG3532,253
SprankenisNB33724,364
KoolenD5818,633
BarendregtZH1757,5100
LogicxU2216,345
 
Totaal136,1365
Totaal landelijk8.730,029.166
Aandeel 100%1,6%1,3%

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -