VTC erkend als opleider van IM-bergers

Maandag 21 september 2020
De Stichting IMN heeft het Opleidingscentrum voor Verticaal Transport ("VTC") in Ede erkend als opleider van IM-bergers. VTC verzorgt sinds 2002 opleidingen voor machinisten van mobiele kranen, torenkranen, portaalkranen, offshore kranen, verreikers, autolaadkranen en grondverzetmachines met hijsfunctie. Dat pakket wordt nu uitgebreid met een opleiding voor bergingsspecialisten.

Niels Dictus van Takel-, Transport en Bergingsdienst Van der Eng (L) en John Vreugdenhil van BRL Leiden aan de studie bij VTC

Niels Dictus van Takel-, Transport en Bergingsdienst Van der Eng (L) en John Vreugdenhil van BRL Leiden aan de studie bij VTC in Ede op 10 september 2020

VTC begon in 2019 aan de ontwikkeling van een opleiding voor bergingschauffeurs. De cursus kreeg in april van dit jaar een voorlopige erkenning van de Stichting IMN. Op basis daarvan konden cursisten worden geworven voor een eerste trainingsweek. Die vond begin deze maand plaats op het terrein van VTC in Ede.

Vijf cursisten werden opgeleid in de theorie en praktijk van het bergingswerk en in de veiligheidsvoorschriften die gelden voor het werken op de snelweg. Aan het praktijkonderwijs werd bijgedragen door Lucien Hamers van Bergingscentrale Drechtsteden. Marck Pleijsier van de Stichting IMN was aanwezig om te beoordelen of cursus en examen aan alle eisen voldoen. Op basis van zijn bevindingen heeft de Stichting IMN besloten over te gaan tot formele erkenning.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -