Elektrische voertuigen getemd

Dinsdag 11 mei 2021 (update 11 juni 2021)
Vanaf 1 juni 2021 is er een regeling voor de verantwoorde afhandeling van ongevallen met elektrische voertuigen ("e-voertuigen") op hoofdwegen. Bij zware aanrijdingen kunnen de in elektrische voertuigen gemonteerde accu's spontaan vlam vatten. Het gaat om branden die veel giftige rook afgeven en die bovendien moeilijk te blussen zijn. Om de risico's bij de berging van dit type voertuigen te beheersen, is een werkwijze ontwikkeld die een veilige berging moet waarborgen. Deze aanpak is door de Stichting IMN vastgelegd in een addendum bij de Bergingsovereenkomst 2019 - 2022. Autohulpdienst Ben Heiltjes in Cuijk was de eerste IM-berger die dit addendum op 6 mei 2021 tekende. Inmiddels hebben 48 andere bergingsondernemingen dat voorbeeld gevolgd. Samen hebben zij de beschikking over 27 salvagecontainers.

Elektrische voertuigen getemd

De Moor Autoberging stelt op 31 december 2020 een verhitte Tesla veilig in een salvagecontainer op het terrein van IM-berger Van Eijck in Roosendaal

Het addendum schrijft bij de berging van ernstig beschadigde e-voertuigen het gebruik voor van een zogenaamde salvagecontainer. Dit is een open stalen container waarin het beschadigde voertuig op een veilige manier kan worden afgevoerd en opgeslagen. De salvagecontainer is waterdicht uitgevoerd en kan daardoor worden gebruikt om een spontaan uitbrekende brand in de accu van een voertuig te blussen. Het addendum eist verder dat elektrische schade-voertuigen op een veilige manier worden gestald, bijvoorbeeld tussen betonnen wanden of in een container. Tot slot is in het addendum bepaald dat bergingschauffeurs worden opgeleid om de berging van e-voertuigen op een verantwoorde manier uit te voeren.

`

Locaties van de bij de Stichting IMN aangemelde salvagecontainers

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -