Zuid-Holland voorop

Vrijdag 5 februari 2021 (update 1 maart)
In het laatste kwartaal van 2020 behaalden bergers op hoofdwegen de beste aanrijdtijden ooit. Dit gebeurde na een jaar waarin het record al twee keer eerder gebroken werd. Er werden over het hele land 23.624 bergingen uitgevoerd met een gemiddelde aanrijdtijd van 11:07 minuten. Het gemiddelde na correctie voor vertraging als gevolg van files kwam voor het eerst uit onder de tien minuten: 09:55 minuten. Dit was 30 seconden sneller dan in het derde kwartaal. Een derde deel van deze landelijke verbetering kwam voor rekening van één bedrijf: Vreugdenhil Berging in Den Hoorn (Westland). Vreugdenhil wist zijn gemiddelde aanrijdtijd in drie drukke rayons rondom Den Haag met ruim twee minuten te verbeteren en voegde zich daardoor bij de vijf snelste bergers van het land.

Zuid-Holland voorop

Andy Dekkers van Vreugdenhil Berging op de N446 bij Leiderdorp op 28 december 2020. Langs de vangrail: kantonnier Ed Zonneveld van de Provincie Zuid-Holland (foto: Koen Jongen)

De andere vier koplopers zijn, net als Vreugdenhil, gevestigd in Zuid-Holland. Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon hernam, na een korte onderbreking, zijn plaats als snelste berger van het land. Het bedrijf haalde een gemiddelde aanrijdtijd van iets meer dan zes minuten. Dit was net iets sneller dan de score van nummer twee, Roos Autoberging.nl in Schiedam. BRL Leiden nestelde zich op de derde plaats, met name dankzij uitstekende prestaties in het drukke rayon bij Zoetermeer. Het vijftal wordt gecompleteerd door Jan van de Graaf Jr in Rotterdam die Vreugdenhil een fractie van een seconde voorbleef.

Snelste bergers 2020-Q4

20Q4 20Q3 IM-berger Bergingen Aanrijdtijd 20Q4
1(2)Barendregt2.09600:06:13
2(1)Roos66300:06:19
3(8)BRL Leiden37700:07:19
4(5)Van de Graaf1.20400:07:54
5(12)Vreugdenhil1.50200:07:54

De ranglijst beperkt zich tot bedrijven die in het afgelopen kwartaal ten minste 200 bergingen hebben uitgevoerd.

De zeer lage aanrijdtijden van deze bedrijven zijn het resultaat van een strakke planning van personeel en voertuigen in combinatie met de uitvoering van patrouilles. Die maken het mogelijk om gestrande voertuigen te "ontdekken" voordat ze bij het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN bekend zijn. Dat levert niet alleen een minimale aanrijdtijd op (0:00 minuten), maar leidt bovendien tot snellere detectie van het betrokken incident. De vijf genoemde bedrijven konden bovendien tijdwinst boeken omdat zij in de spitsuren in opdracht van Rijkswaterstaat standby-diensten draaien. Dit betekent dat zij op strategische locaties langs de snelweg een bergingsvoertuig paraat hebben staan voor het afhandelen van de incidenten in de directe omgeving.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BergingsdienstNB319, NB32098,7263
SprankenisNB336, NB33779,0105
BarendregtZH166, ZH167, ZH16875,1965
HauloNH113, NH117, NH12262,9102
DriesprongL35356,136
KuzeeZ28938,943
RoosZH163a33,2393
CollewijnG3532,264
StouwdamGL23631,246
HeiltjesNB33028,140
DeltaGL24125,062
EijckGL25118,333
LogicxU21717,494
BRLZH15311,827
 
Totaal607,92.273
Totaal landelijk8.730,029.193
Aandeel 100%7,0%7,8%

Één van de eisen waar IM-bergers aan moeten voldoen is dat voor 90% van de opdrachten een aanrijdtijd wordt behaald beneden normtijden van twintig minuten overdag en 25 minuten in de nachturen (23:00 - 05:00 uur). Aan deze eis werd in het vierde kwartaal in bijna alle rayons voldaan. Veertien bedrijven slaagden er zelfs in om alle opdrachten binnen de normtijden uit te voeren. Deze lijst van uitblinkers werd niet aangevoerd door Zuid-Hollanders, maar door twee bergingsbedrijven uit Noord-Brabant. Bergingsdienst.nl in Liempde was 263 keer op tijd in een areaal van bijna 100 kilometer IM-weg tussen Den Bosch en Eindhoven.

Gerjo Sprankenis in zijn kantoor in Leende

Gerjo Sprankenis in zijn kantoor in Leende (archieffoto 2015)

Autosleepbedrijf Sprankenis in Leende leverde een vergelijkbare prestatie op 80 kilometer aan IM-wegen onder Eindhoven. In het betrokken gebied liggen de provinciale wegen N266 en N279 die vanuit de vestiging van het bedrijf moeilijk te bereiken zijn. Bij meldingen in die uithoek kon aan de normtijden worden voldaan door de inschakeling van een chauffeur die ter plaatse woonachtig is en de bergingsauto voor de deur parkeert.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 8 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
BarendregtZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175, ZH177194,51.769
SmitsNH129, NH135155,6873
VreugdenhilZH154, ZH156112,91.191
HoogwoutNH12672,2304
HauloNH116, NH11771,8127
RoosZH161, ZH163a61,1605
EijckNB305, GL25158,383
DeltaGL239, GL24157,7162
GraafZH16357,7793
AmerongenGL251, GL26542,5120
BergnetNH13141,4383
BRLZH153, ZH15738,9209
CollewijnG3532,264
KuzeeZ28530,950
HeiltjesNB33028,140
SprankenisNB33724,353
 
Totaal1.080,16.826
Totaal landelijk8.730,029.193
Aandeel rayons met ART onder 8 minuten12,4%23,4%

De lijst van rayons waarin een gemidelde aanrijdtijd is behaald van minder dan tien minuten was in het vierde kwartaal zo lang dat is besloten een lijst te maken met de rayons waarin de aanrijdtijd lager lag dan acht minuten. Op die lijst is, naast de bekende partijen uit Zuid-Holland, ook Smits Kraan- en Sleepbedrijf in Haarlem prominent aanwezig. Dit bedrijf boekte zowel in het uitgestrekte rayon rondom Haarlem (NH129) als in Amsterdam - Zuidoost en omgeving (NH135) een gemiddelde aanrijdtijd die ruimschoots onder de acht minuten bleef.

In de tabel "IM-bergers met 100% performance" worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin twintig of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van twintig bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -