1.200 ongevallen minder in 2018

Woensdag 6 februari 2019
Het aantal ongevallen op IM-wegen daalde in 2018 met 4%. IM-bergers kregen 25.545 ongevallen te verwerken tegenover een totaal van 26.726 in 2017. Het is de eerste daling sinds 2013 toen de Stichting IMN 20.760 ongevallen afhandelde. De daling deed zich voor in vrijwel alle delen van het land. Alleen op de IM-wegen in de provincies Gelderland en Limburg ging het aantal ongevallen licht omhoog.

Mario Snoek, Bart Vens, Richard Kok en Rowen van der Doel van Vermaat Autoberging

Vermaat Autoberging was één van de IM-bergers die het aantal ongevallen in haar werkgebieden op de Zuid-Hollandse eilanden in 2018 zag dalen. Van links naar rechts: Mario Snoek, Bart Vens, Richard Kok en Rowen van der Doel

De daling van het aantal ongevallen lijkt voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het goede weer in 2018. In de eerste helft van het jaar was het aantal ongevallen nagenoeg gelijk aan het cijfer voor 2017. De daling concentreerde zich in de maanden juli tot en met december. Die waren in 2018 uitzonderlijk droog. Gemiddeld over het gehele land viel 284 millimeter neerslag, nog niet de helft van het cijfer voor 2017. Het is een bekend gegeven dat op dagen met regenachtig weer meer ongelukken plaatsvinden dan anders.

Ongevallen en neerslag 2017 - 2018

2018 2017 Verschil
januari - juniOngevallen12.30612.421-1% 
Neerslag32228812% 
juli - decemberOngevallen13.23914.305-7% 
Neerslag284574-51% 

Het totale aantal opdrachten dat het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN in 2018 aan IM-bergers verstrekte, nam fors toe. Bergers voerden meer pechverplaatsingen uit en ook kregen zij vaker opdracht om incidentlocaties te beveiligen. Hierdoor kwam het totaal aantal IM-verrichtingen in 2018 uit op 122.034, 18% meer dan in 2017 en vier keer zoveel als in 2005.

Ongevallen 2010 - 2018De groei werd vooral veroorzaakt door het grote aantal pechverplaatsingen: 64.217, ruim een kwart meer dan in 2017. Dit hoge cijfer was voor een deel toe te schrijven aan de veelvuldige toepassing van het hitteprotocol tijdens de warme zomer. Als het hitteprotocol van kracht is, streeft Rijkswaterstaat ernaar om alle pechvoertuigen van de snelwegen te laten verwijderen. Maar ook in de andere maanden van het jaar werd de IM-berger steeds vaker ingeschakeld om pechvoertuigen van de weg te halen en af te zetten op een plek waar veilig pechhulp kan worden verleend.

IM-opdrachten in 2018

Type opdracht 2018 2017 Groei
Ongeval25.54526.726-4% 
Pechverplaatsing64.21750.82226% 
Beveiliging4.0992.08896% 
Onbeheerd voertuig2.6962.5247% 
Loze rit25.47721.02421% 
 
HWN106.82489.41419% 
OWN15.21013.77010% 
 
Politie23.69825.725-8% 
RWS73.65057.65428% 
ANWB/Alarmcentrale22.20516.66433% 
Flitsmeister2.4813.141-21% 
 
Totaal122.034103.18418% 

Het aantal beveiligingsopdrachten dat bergers uitvoerden was in 2018 bijna twee keer zo hoog als in het voorgaande jaar. Vooral in het tweede en derde kwartaal werden bergers veelvuldig ingeschakeld voor het beveiligen van hun eigen werk: gemiddeld 400 keer per maand. In het vierde kwartaal nam dat cijfer af naar 300.

IM-opdrachten 2010 - 2018De groei van het aantal IM-opdrachten kwam geheel voort uit een toename van het aantal meldingen van Rijkswaterstaat en de ANWB. Het aantal politiemeldingen nam af. Dit hing samen met het feit dat sommige politiemeldkamers de incidentmeldingen niet langer rechtstreeks aan het LCM doorgeven, maar aan de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. De Verkeerscentrale belt vervolgens het LCM.

Ook het aantal Flitsmeister-meldingen nam af. De Stichting IMN besloot in maart 2018 om een proef met het gebruik van online meldingen door Flitsmeister-gebruikers te staken. De meldingen leverden een tijdwinst van gemiddeld zes minuten ten opzichte van meldingen van hetzelfde ongeval uit één van de conventionele bronnen. Het kwam echter te vaak voor dat bergers en weginspecteur voor niets moesten uitrukken. Bijna 60% van de meldingen werd loos afgemeld. Dit jaar zal de Stichting IMN een nieuwe proef uitvoeren. Daarin worden Flitsmeister-meldingen eerst gevalideerd op basis van actuele informatie over de snelheid van weggebruikers in de omgeving van de melding. Alleen als die data daar aanleiding te geven, wordt de melding geaccepteerd en aan een berger doorgegeven.

Mike Lourens van Takel-, Bergings- en Transportbedrijf A. Barendregt

Mike Lourens van Takel-, Bergings- en Transportbedrijf A. Barendregt voerde de eerste IM-berging van 2019 uit

De laatste IM-melding van 2018 werd op 31 december om zeventien minuten voor twaalf doorgegeven aan BCU in Utrecht. Het ging om een pechverplaatsing op de A12 bij Bodegraven. Het nieuwe IM-bergingsjaar ging twintig minuten later van start op de A29. Daar trof Mike Lourens van Takel-, Bergings- en Transportbedrijf A. Barendregt om 3 minuten over twaalf een ongeval aan bij Klaaswaal.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -