Aantal pechverplaatsingen groeit in derde kwartaal met 35%

Dinsdag 6 november 2018 (update 12 december 2018)
IM-bergers voerden in het derde kwartaal 17.588 pechverplaatsingen uit. Dit was 35% meer dan in hetzelfde kwartaal van 2017. De stijging was voor een deel het gevolg van de warme zomer. Op hete dagen streeft Rijkswaterstaat ernaar om overdag alle pechgevallen van de weg te laten verwijderen. Dit leidde met name in juli tot extreme drukte voor IM-bergers. De groei had daarnaast te maken met een aanscherping van het veiligheidsbeleid van de Wegenwacht. De ANWB meldde in het derde kwartaal 5.826 pechgevallen voor verplaatsing aan bij het LCM. Dit was 46% meer dan in derde kwartaal van 2017.

Niek Ardesch, Jan Ardesch en Bert Stoeten van Autax

Niek Ardesch, Jan Ardesch en Bert Stoeten van Autax, één van de snelste IM-bergers van het afgelopen kwartaal (foto: Henk Gaasbeek Fotografie)

Het aantal ongevallen vertoonde in het derde kwartaal een lichte daling. Bij het LCM werden 5.790 ongevallen gemeld, 6% minder dan in 2017. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan een periode van vijf jaar waarin het aantal ongevallen onophoudelijk steeg. Het voortschrijdend totaal van het aantal ongevallen in 12 maanden stond eind oktober op 26.539. Dit was 2% minder dan het maximum dat in mei van dit jaar werd bereikt, maar nog wel 30% hoger dan de laagste stand in oktober 2013.

Het landelijke netwerk van bergers op hoofdwegen kon de grote drukte goed aan. De gemiddelde aanrijdtijd van alle uitgevoerde opdrachten bedroeg 13:23 minuten. Als rekening wordt gehouden met vertraging als gevolg van files kwam het gemiddelde uit op 11:48 minuten. Beide cijfers zijn nagenoeg gelijk aan die in het tweede kwartaal.

IM-bergers met 100% performance

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
SchoenmakerNH12378,3142
KeizerG3948,821
HauloNH11439,223
CollewijnG3532,253
JonkNH12728,885
HeiltjesNB33028,146
AutaxO7425,723
SprankenisNB33724,384
SpeerstraF1822,710
ASGGL25413,314
KrimpenerwaardZH17011,710
BoersmaF1011,111
KooijmanGL2583,414
 
Totaal367,6536
Totaal landelijk8.730,022.873
Aandeel 100%4,2%2,3%

In 13 rayons slaagde de gecontracteerde berger er in om voor alle opdrachten een aanrijdtijd te realiseren binnen de contractuele normtijden van twintig minuten overdag en 25 minuten in de nachturen. Één van de uitblinkers was Bergingsbedrijf Willem Keizer, die het uitgestrekte rayon G39 in Oost-Groningen bedient en nog niet eerder op deze lijst voorkwam. De andere bergers met een perfecte score waren bedrijven die deze prestatie vaker leverden, zoals Autax in Ommen.

Lammert Drenth van Bergingsbedrijf Willem Keizer

Lammert Drenth van Bergingsbedrijf Willem Keizer in actie op het onderliggend wegennet (foto: Ronny Wiekenkamp, 112 Regioflits)

De snelste berger van het land was, zoals gebruikelijk, Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt in Rhoon. Deze IM-berger behaalde op de snelwegen rond Rotterdam en Dordrecht een gemiddelde aanrijdtijd van minder dan acht minuten voor een totaal van 1.748 bergingen. De laagste gemiddelde aanrijdtijd in één rayon kwam voor rekening van Loonbedrijf 't Hart van de Krimpenerwaard in Lekkerkerk. Dit bedrijf voerde in de afgelopen drie kwartalen in het rayon ZH170 tien bergingen uit met een gemiddelde aanrijdtijd van 5:28 minuten.

IM-bergers met gemiddelde aanrijdtijd onder 10 minuten

Berger Rayons Areaal (km) Bergingen
Barendregt*235,91.748
HooikammerO72, D54125,7277
DongenL36497,4376
BCFF1679,7103
SchoenmakerNH12378,3142
VlietNH13676,2406
EgeraatZ28768,6159
AmerongenGL24959,3128
GraafZH16357,7753
DriesprongL35356,149
HeiltjesNB330, GL26847,276
RensesNH11644,7129
QuartelZH163a33,2367
DeltaGL23932,755
CollewijnG3532,253
KuzeeZ28530,954
JonkNH12728,885
EijckNB30428,7132
AutaxO7425,723
SprankenisNB33724,384
SpeerstraF1822,710
ASGGL25413,314
PaijmansNB31412,826
KrimpenerwaardZH17011,710
BoersmaF1011,111
 
Totaal1.334,95.270
Totaal landelijk8.730,022.873
Aandeel rayons met ART onder 10 minuten15,3%23,0%

*) rayons Barendregt: ZH166, ZH167, ZH168, ZH173, ZH175, ZH180 en ZH181

In de tabellen worden alleen rayons vermeld waarover in het afgelopen kwartaal een compleet kwartaalrapport werd uitgebracht. Dit zijn rayons waarin tien of meer bergingen werden uitgevoerd én rayons waarvoor het afgelopen kwartaal het laatste was in een reeks van kwartalen waarin de voor het opstellen van een rapportage vereiste minimum van tien bergingen werd overschreden. Gemiddelde aanrijdtijden zijn gerapporteerd na correctie voor vertraging als gevolg van files. Bij de bepaling van het aantal kilometers weg in elk rayon zijn de twee rijbanen van wegen met gescheiden rijbanen als aparte wegen geteld. Aan de gegevens in de tabellen kunnen geen rechten worden ontleend.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -