Meer bergingen, minder beveiliging in 2017

Dinsdag 20 februari 2018
IM-bergers voerden in 2017 ruim 80.000 bergingsopdrachten uit. Dat waren er bijna 8.000 meer dan in het jaar ervóór. De inzet van beveiligingsvoertuigen bleef achter. Bergers werden 2.088 keer opgeroepen om voor de beveiliging van hun eigen werkzaamheden te zorgen, minder dan in 2016. De Stichting IMN concludeert dat het aantal incidenten waarbij zonder de voorgeschreven beveiligingsmaatregelen werd gewerkt in 2017 verder toenam.

Frans Bul van Takel- en Bergingsbedrijf Quartel wacht op beveiliging voor de ingang van de Beneluxtunnel op 8 februari 2018. De politie was per abuis voorbij het incident gereden.

Frans Bul van Takel- en Bergingsbedrijf Quartel wacht op beveiliging voor de ingang van de Beneluxtunnel op 8 februari 2018. De aanwezige politie was per abuis voorbij het incident gereden. (foto: Bart Maat)

Het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN schakelde in 2017 in totaal 103.184 keer een IM-berger in. De laatste opdracht van het jaar werd om 19 seconden voor twaalf doorgegeven aan Takel- en Bergingsbedrijf Quartel in Rotterdam. 2017 was het derde achtereenvolgende jaar waarin het aantal meldingen met meer dan 10% steeg. Het jaartotaal lag twee keer zo hoog als in 2008 (51.860 meldingen) en meer dan drie drie keer als in 2004 (32.585). In 2004 moest de pechverplaatsing nog geïntroduceerd worden en ontving de Stichting IMN alleen ongevalsmeldingen.

IM-opdrachten in 2017

Type opdracht 2017 2016 Groei
Ongeval26.72624.8777% 
Pechverplaatsing50.82244.89313% 
Beveiliging2.0882.239-7% 
Onbeheerd voertuig2.5242.3348% 
Loze rit21.02417.60719% 
 
HWN89.41479.71112% 
OWN13.77012.23913% 
 
Politie25.72524.9223% 
RWS57.65451.78211% 
ANWB/Alarmcentrale16.66415.2469% 
Flitsmeister3.141 
 
Totaal103.18491.95012% 

Het aantal ongevallen op IM-wegen bleef stijgen. Met name door een zeer druk laatste kwartaal kwam het totale aantal aanrijdingen op hoofdwegen uit op 26.726, 7% meer dan in 2016. Dit cijfer is opmerkelijk omdat de verkeersdrukte in 2017 niet toenam. Volgens cijfers van de VerkeersinformatieDienst ("VID") was de filedruk in het afgelopen jaar ongeveer gelijk aan die in 2016.

Bergnet beveiligt een pechvoertuig op de A10 bij Nieuwe Meer

Bergnet beveiligt een pechvoertuig op de A10 bij Nieuwe Meer op 13 november 2017 (foto: Sander Poort)

Het aantal politiemeldingen bij het LCM steeg nauwelijks. Deze achterblijvende groei hing samen met het besluit van de Politiemeldkamer Noord-Nederland om meldingen niet meer rechtstreeks aan het LCM door te geven, maar aan aan de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat belt vervolgens het LCM. Deze werkwijze is tijdrovend en daarom voert de Stichting IMN overleg met partijen om de oude procedure te herstellen. Daarbij wordt ook gesproken over de mogelijkheid om de telefonische berichtgeving door politie, verkeerscentrales en ANWB te vervangen door elektronische incidentmeldingen. Dit kan minuten tijdwinst opleveren ten opzichte van de huidige manier van werken.

IM-Opdrachten 2010 - 2017
In 2017 is het LCM begonnen met het gebruik van ongevalsmeldingen door automobilisten in het online-platform Flitsmeister. Het gaat vooralsnog om een pilot project. In veel gevallen ging het om meldingen die ook via de traditionele bronnen bij het LCM terecht kwamen. In de tabel zijn alleen de gevallen geteld, waarbij Flitsmeister de andere melders te vroeg af was. De tijdwinst die daarbij werd geboekt bedroeg gemiddeld 6:14 minuten. De Stichting IMN wil het gebruik van online-meldingen verder ontwikkelen. Daarbij zal worden gewerkt aan het beter beoordelen van de kwaliteit van de meldingen om de kans op loze ritten te verkleinen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -