Aantal verkeersongevallen stijgt in 4 jaar met 27%

Woensdag 11 oktober 2017
In de afgelopen twaalf maanden kwamen bergingsbedrijven van de Stichting IMN 25.963 keer in actie bij ongevallen op hoofdwegen. Dat was 27% meer dan vier jaar geleden. De stijging deed zich voor in alle delen van het land, maar was het sterkst in de provincie Gelderland. Op de A12 boven Arnhem en de A73 bij Nijmegen nam het aantal verkeersongevallen toe met respectievelijk 91% en 131%.

Aantal verkeersongevallen stijgt in 4 jaar met 27%

Verkeersongeval op de A15 bij Nijmegen op 19 januari 2017 (foto: 112Lingewaard)

De Stichting IMN is sinds 1999 verantwoordelijk voor de afhandeling van incidenten met personenvoertuigen op snelwegen en op circa 3.000 kilometer provinciale en gemeentelijke wegen. Het aantal ongevallen op deze zogenaamde IM-wegen daalde jarenlang met 1 tot 2% per jaar. Aan deze trend kwam een einde in 2013 toen het aantal ongevallen op jaarbasis een dieptepunt bereikte. In de periode van november 2012 tot en met oktober 2013 ontving het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM"), de meldkamer van de Stichting IMN, 20.458 ongevalsmeldingen. In de jaren die volgden vertoonde het cijfer een gestage en vrijwel ononderbroken stijging.

Ongevallen op IM-wegen per twaalf maanden 2013 - 2017

De Stichting IMN beschikt niet over eigen gegevens met betrekking tot de oorzaak van het toenemend aantal ongevallen. Externe bronnen laten er echter geen twijfel over bestaan dat het toenemend gebruik van smartphones achter het stuur de belangrijkste factor is. TNO heeft recentelijk vastgesteld dat het bedienen van een smartphone tijdens het rijden de kans op een gevaarlijke verkeerssituatie met een factor 23 verhoogt. Uit ander onderzoek is bekend dat een groot deel van de weggebruikers gedurende langere of kortere tijd met de smartphone bezig is.

De stijging van het aantal ongevallen was niet gelijkmatig over het land verdeeld. Wegen die in de afgelopen jaren veel drukker werden, lieten ook de snelste groei van het aantal ongevallen zien. Op de hoofdwegen naar het oosten (A1, A12) en op de snelwegen rondom Arnhem en Nijmegen (A15, A50 en A73) was op verschillende wegvakken sprake van een verdubbeling van het aantal ongevallen in vier jaar.

Ongevallen op IM-wegen per provincie 2013 - 2017

Provincie 2017 2013 Groei
Drenthe50942719%
Flevoland47138024%
Friesland76660127%
Gelderland3.1252.15045%
Groningen60346131%
Limburg1.6221.28227%
Noord-Brabant4.3663.45726%
Noord-Holland4.8704.00022%
Overijssel1.4911.12133%
Utrecht2.0011.45338%
Zeeland47040018%
Zuid-Holland5.6694.73020%
 
Totaal25.96320.46227%

Dalende ongevalscijfers kwamen ook voor. Dit was met name het geval op wegen die in de afgelopen jaren werden verbreed. De vernieuwing van de A1 bij Amsterdam leidde daar tussen de hectometerpalen 5,0 en 20,0 tot een daling van het aantal ongevallen met meer dan 20%. Ook op de Ringweg A10 rond Amsterdam en op de A15 onder Rotterdam leidden ingrijpende wegreconstructies ertoe dat het aantal ongevallen niet noemenswaardig steeg. De openstelling van de A4 Midden-Delfland zorgde op de A13 zelfs voor een halvering van het aantal ongelukken. Een uitzondering werd gevormd door de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. Deze verkeersader werd op twee plaatsen verbreed en voorzien van parallelbanen. Het aantal verkeersongelukken nam desondanks sterk toe, met name op het vernieuwde traject bij Leiderdorp.

Ongevallen op specifieke wegvakken 2013 - 2017

okt-sep nov-okt
Weg van - tot Locatie 2017 2013 Groei
A7375- 110Nijmegen20388131%
A12120- 150Arnhem33617691%
A150- 70Barneveld22912583%
A50140- 155Nijmegen18811071%
A45- 50A'dam - Den Haag72445659%
 
A1525- 65Rotterdam4644445%
A100- 35Amsterdam766817(6%)
A12110- 120Ede5770(19%)
A15- 20Weesp201254(21%)
A130- 20Delft143258(45%)

De heilzame uitwerking van wegverbreding op de verkeersveiligheid is goed af te lezen uit de cijfers van het aantal ongevallen op de A12 in Gelderland. Op het wegdeel bij Ede dat in de afgelopen jaren werd verbreed (hectometerpaal 110,0 - 120,0) daalde het aantal ongevallen met 19%. Op het direct aansluitende traject naar de grens nam het aantal ongevallen in de afgelopen vier jaar met maar liefst 91% toe.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -