Minder IM-meldingen in 2013

Donderdag 27 februari 2014
Het aantal incidentmeldingen op hoofdwegen daalde in 2013 met 22%. Het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN behandelde 63.747 meldingen. In 2012 waren dat er 81.389. De daling is het gevolg van kostenbesparingen bij Rijkswaterstaat en van de reorganisatie van de Nederlandse politie.

Rijkspolitie te Porsche

Rijkswaterstaat heeft eind 2012 maatregelen genomen om de kosten van incident management te beperken. Deze maatregelen leidden in 2013 tot een scherpe daling van het aantal pechverplaatsingen (-/-27%), loze ritten (-/-31%) en bergingen van onbeheerd achtergelaten voertuigen (-/- 30%). Pechvoertuigen werden in 2013 alleen van de weg gehaald als ze gevaar opleverden voor het verkeer. Het aantal pechverplaatsingen nam daardoor af van 40.409 in 2012 naar 29.407 in 2013. Het aantal loze ritten daalde mee, omdat opdrachten voor pechverplaatsingen relatief vaak tot een loze rit leiden. Pechvoertuigen hebben soms de gevaarlijke lokatie al verlaten voordat de IM-berger ter plaatse is.

IM Meldingen in 2013

De tweede oorzaak van het gedaalde aantal meldingen was de reorganisatie van de politie. Op 1 januari 2013 werd het Korps Landelijke Politiediensten ("KLPD") opgeheven. Verkeerstaken hadden een centrale plaats in de missie van het KLPD. Dat is bij zijn opvolger, de Landelijke Eenheid, niet het geval. Het KLPD was in 2012 nog goed voor 6.186 meldingen. Van de meldkamer van de Landelijke Eenheid ontving het LCM in 2013 slechts 1.404 meldingen.

De verkeerstaken van het KLPD zijn in de nieuwe politie-organisatie ondergebracht bij de tien regionale eenheden. Het LCM ontving van de regionale meldkamers in 2013 inderdaad meer meldingen dan in 2012. Het aantal liep op van 23.738 naar 25.178. Maar deze toename kon de enorme daling bij de Landelijke Eenheid niet goedmaken. Veel regionale eenheden moeten zich de nieuwe taken nog eigen maken. Het totaal aantal ontvangen politiemeldingen daalde hierdoor met 11%.

Type melding 2013 2012 Groei
Ongeval20.87921.552(3%)
Pechverplaatsing29.40740.409(27%)
Loze rit11.56616.738(31%)
Onbeheerd voertuig1.8952.690(30%)
 
Hoofdwegennet54.88972.612(24%)
Onderliggend8.8588.7771% 
 
Politie26.14029.447(11%)
Rijkswaterstaat26.40937.131(29%)
ANWB en overig11.19814.811(24%)
 
Totaal63.74781.389(22%)

Het aantal meldingen op IM-wegen in het onderliggend wegennet nam in 2013 licht toe. Dit was een gevolg de invoering van incident management op 500 kilometer provinciale wegen in de noordelijke provincies. De verdeling van de IM-meldingen in 2013 over de verschillende bergingsrayons is te vinden in het document IM-meldingen per rayon 2013. Daar is te zien dat het aantal IM-meldingen in sommige rayons met meer dan 40% terugliep.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -