Rijkswaterstaat bezuinigt op pechverplaatsingen

Woensdag 19 juni 2013
Rijkswaterstaat bezuinigt op pechverplaatsingen Rijkswaterstaat werkt aan een drastische reductie van het aantal pechverplaatsingen op snelwegen. Het gaat om een bezuinigingsmaatregel. In het eerste kwartaal van 2013 voerden bergingsbedrijven in opdracht van Rijkswaterstaat 6.978 pechverplaatsingen uit. Dit was een daling van bijna 35% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012, toen het aantal 10.433 bedroeg.

Bij een pechverplaatsing wordt een pechvoertuig, dat gevaar oplevert voor het verkeer, van de weg gehaald en afgevoerd naar een plek waar veilig gesleuteld kan worden. De kosten voor deze opdrachten worden door de wegbeheerder gedragen. In 2012 bedroegen de totale kosten voor pechverplaatsingen € 4 miljoen. Dit bedrag zal in 2013 naar verwachting dalen naar € 2,5 miljoen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -