IM-meldingen als leesbericht op de iPhone

Vrijdag 5 april 2013
De Stichting IMN introduceert dit jaar een systeem voor het doorgeven van IM-meldingen als leesbericht op smartphones. Dit zogenaamde Elektronisch Meldsysteem Incident Management ("EMI") stuurt elke IM-melding als een elektronisch bericht naar een door de berger opgegeven toestel. Het bericht kan worden ontvangen door alle systemen op basis van iOS (iPhone en Ipad) en Android (smartphones en tablets). Het zal er uit zien zoals weergegeven op onderstaand plaatje.

IM meldingen op smartphone Voor de bedrijven die EMI gaan gebruiken, ontstaan tal van nieuwe mogelijkheden:

Het is niet verplicht om van de nieuwe leesberichten gebruik te maken. Bergers die de voorkeur geven aan het vertrouwde telefoonverkeer, zullen gewoon door het LCM gebeld blijven worden. Aan de toepassing van EMI zijn geen kosten verbonden. Wel is het voor toepassing van het systeem nodig dat de berger beschikt over een smartphone of tablet met internetabonnement.

In de loop van dit jaar begint een pilot waarin EMI bij zes bergingsbedrijven zal worden geïntroduceerd. De resultaten van deze proef worden gebruikt om het systeem zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk. De volgende stap is de introductie van het systeem in het gehele netwerk. Alle IM-bergers zullen in de loop van 2013 door het LCM worden benaderd met nadere informatie over het nieuwe meldsysteem. EMI is door de Stichting IMN ontwikkeld in samenwerking met Allianz Global Assistance.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -