Bergingsdiploma's blijven geldig

Donderdag 21 maart 2013
De Stichting IMN heeft besloten dat de reeds afgegeven diploma's voor de opleiding Veilig Werken langs de Weg in ieder geval tot 1 april 2016 geldig zullen blijven. Dit geldt ook als de opleiding is gevolgd als onderdeel van de opleiding Lichte Berging. Bergingsbedrijven dienen zich wel op de hoogte te stellen van recente wijzigingen in de regels die gelden voor het veilig afhandelen van verkeersincidenten. Zij dienen zich bij de uitvoering van hun werk aan de meest actuele versie van die regels te houden.

Bergingsdiploma's blijven geldig In de afgelopen jaren zijn nieuwe veiligheidsvoorschriften ingevoerd voor bergingsbedrijven en andere hulpverleners op de weg. De belangrijkste verandering was in 2010 de toevoeging van speciale maatregelen voor het werk op wegen zonder gescheiden rijbanen. Daarnaast werden nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het behandelen van elektrische voertuigen en de inzet van motorfietsen bij het afbakenen van incidentlocaties. Een en ander leidde in november 2012 tot de publicatie een nieuwe versie van de Richtlijn Eerste Veiligheidsmaatregelen bij Verkeersincidenten.

De voor bergers en andere hulpverleners langs de weg voorgeschreven opleiding Veilig Werken Langs de Weg is aan deze veranderingen aangepast. De verschillende opleiders hebben dit elk op hun eigen manier gedaan. In 2013 zal dit proces worden voltooid door de introductie van een nieuw examen. Het gaat om een uniform examen voor alle opleidingsinstituten dat onder toezicht zal staan van de Examenkamer. De Stichting IMN juicht de uniformering van de examens toe. Zij acht de kwaliteit van de in het verleden afgegeven certificaten echter dusdanig dat deze hun geldigheid voorlopig kunnen behouden.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -