MKB Certificatie geschorst als certificerende instelling

Maandag 30 juli 2012
De Raad voor Accreditatie heeft met ingang van 1 mei jongstleden de accreditatie van MKB Certificatie voor alle certificerende werkzaamheden geschorst. Dit betekent dat MKB Certificatie met ingang van 1 mei 2012 geen nieuwe certificaten of updates van bestaande certificaten mag afgeven. Certificaten die vóór 1 mei 2012 door MKB Certificatie zijn afgegeven en waarvan de looptijd niet is verstreken zullen tot nader order door de Stichting IMN worden geaccepteerd.

MKB Certificatie heeft nagelaten de Stichting IMN over de opschorting van de accreditatie te informeren. Het is op dit moment niet duidelijk of en op welke termijn de accreditatie van MKB Certificatie zal worden hersteld.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -