Toename IM-meldingen is ongelijk verdeeld

Vrijdag 13 april 2012
A73 Tussen 2007 en 2011 steeg het aantal IM-meldingen met 67%. Maar in sommige delen van het land was van die groei weinig te merken. Dit blijkt uit een analyse die de Stichting IMN heeft gemaakt van de ontwikkeling van alle typen IM-meldingen per rayon in de periode 2007 - 2011.

De snelste groei deed zich voor in de provincies Limburg en Zeeland. In sommige werkgebieden steeg de werkdruk hier met een factor drie tot vijf. In rayon L362 rondom Roermond was zelfs sprake van een vertienvoudiging van het aantal IM-opdrachten. De groei in dit rayon en in de rest van Limburg was voor een deel toe te schrijven aan de openstelling van de nieuwe snelweg A73 in 2008 en de invoering van incident management op ruim 500 kilometer aan provinciale wegen in 2010.Provincie

2011

2010

2009

2008

2007
Groei
2010-2011
Groei
2007-2011
Drenthe840887665647692(5%)21%
Flevoland902977871786772(8%)17%
Friesland1.1221.02096088079910%40%
Gelderland7.8457.5136.4326.0985.4514%44%
Groningen9909528608788254%20%
Limburg5.0023.8532.5512.2141.98130%152%
Noord-Brabant12.54611.0198.6397.1206.61314%90%
Noord-Holland14.33911.5859.9749.6809.26324%55%
Overijssel2.6112.8302.5202.3441.502(8%)74%
Utrecht5.6935.4155.0224.5394.1955%36%
Zeeland1.16395268253245922%153%
Zuid-Holland22.68320.38617.45715.76512.77811%78%
 
Nederland75.73667.38956.63351.48345.33012%67%


De groei in Limburg en Zeeland werd echter met name veroorzaakt door een enorme toename van het aantal pechverplaatsingen. In beide provincies nam dit type opdrachten toe met een factor zes. In 2011 had één op de twee meldingen in deze provincies betrekking op pechvoertuigen die op last van de wegbeheerder werden afgevoerd. In 2007 was dit slechts bij één van de zes opdrachten het geval. In Noord-Brabant was een vergelijkbare snelle groei van het aantal pechverplaatsingen te noteren.

De situatie in het noorden des land's was geheel anders. In Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland bleef het aantal pechverplaatsingen beperkt tot een derde van het totaal aantal meldingen. In Overijssel nam het totaal aantal meldingen nog wel flink toe. Dit was een gevolg van de invoering van incident management op een groot aantal wegen in het onderliggend wegennet in 2008. Maar in de andere vier noordelijke provincies steeg het aantal IM-meldingen in de afgelopen vijf jaar slechts met 25%. In 2011 was van groei in deze landstreek zelfs in het geheel geen sprake.

In negentien rayons lag het aantal meldingen in 2011 beneden het niveau van 2007. Dit had in veel gevallen te maken met aanleg van nieuwe, veiliger wegen. Het meest spectaculaire voorbeeld was de vernieuwing van de A2. Op grote delen van deze hoofdverkeersader daalde het aantal verkeersongevallen dat bij de Stichting IMN werd gemeld met meer dan 40%. De daling was zo groot dat in tal van rayons de stijging van het aantal pechverplaatsingen erdoor teniet werd gedaan. Dit gebeurde in de rayons U207 (Abcoude), U210 (Breukelen), ZH179 (Everdingen) en GL 259 (Beesd). Ook in de Noordoostpolder (FL104) daalde het aantal ongevallen scherp. Hier werd in 2008 het Knooppunt Emmeloord gereconstrueerd.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -