Aantal IM-meldingen stijgt in 2011 opnieuw met meer dan 10%

Donderdag 29 maart 2012 (update 30 maart 2012)
In 2011 is het aantal incident-meldingen op IM-wegen voor het vijfde achtereenvolgende jaar met meer dan 10% gestegen. Het LCM behandelde 75.736 IM-meldingen, een stijging van 12% ten opzichte van 2010. De stijging werd veroorzaakt door een snelle toename van het aantal pechverplaatsingen: van 26.766 in 2010 naar 34.846 (+ 30%) in 2011. Het aandeel van pechverplaatsingen in het totale aantal IM-meldingen steeg hierdoor van 40% naar 46%. Het aantal loze ritten steeg ook (+ 8%), terwijl het aantal gemelde ongevallen licht daalde (-/- 4%).

grafiek im meldingen 2011

Het aantal IM-meldingen op het onderliggend wegennet steeg scherp (+ 38%). Dit was deels een gevolg van de invoering van incident management in Limburg en de uitbreiding van het IM-netwerk van de provincie Noord-Holland. De stijging werd echter versterkt door een verdubbeling (+ 96%) van het aantal pechverplaatsingen op deze wegen. De groei van het aantal IM-meldingen op het hoofdwegennet was gematigder (+ 10%), maar maakte met 6.260 meldingen wel het leeuwendeel uit van de groei.


Type melding 2011 2010 Groei
Ongeval21.75122.192(2%)
Pechverplaatsing34.84126.76630% 
Loze rit16.14314.9598% 
Onbeheerd voertuig2.9763.113(4%)
Onbekend17359
 
HWN68.16261.87510% 
OWN7.5495.45938% 
Onbekend5055
 
Politie30.32432.939(8%)
Rijkswaterstaat35.42827.55129% 
ANWB en overig9.9596.89944% 
 
Totaal75.71167.38912% 

Het belang van de politie als bron van IM-meldingen nam verder af. Het aantal meldingen van politiemeldkamers daalde van 32.939 in 2010 naar 30.334 in 2011 (-/- 8%). Daarmee nam het aandeel van de politie in het totaal aantal meldingen af van 49% in 2010 naar 40% in 2011. Deze daling was niet alleen het gevolg van het feit dat de politie vooral ongevallen meldt en het aandeel van ongevallen in het totaal aantal IM-meldingen is gedaald. De politie nam ook een dalend aandeel van de ongevalsmeldingen voor zijn rekening. Werd in 2010 nog 79% van alle ongevallen op IM-wegen door de politie gemeld, in 2011 is dat aandeel gedaald naar 74%.

De verdeling van de IM-meldingen in 2011 over de verschillende bergingsrayons is te vinden in het document IM-meldingen per rayon 2011.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -