Stichting IMN handhaaft erkenning bestaande bergingsopleidingen

Dinsdag 27 maart 2012Opleiding lichte berging
De Stichting IMN heeft besloten om de erkenning van de bestaande vier bergingsopleidingen te handhaven. Het gaat om de opleidingen voor lichte berging van Van Amerongen Berging (voorheen Logicx), Opcedo, Stichting Mobiliteit Opleidingen ("STIMO") en SOMA Bedrijfsopleidingen.

In de afgelopen maanden heeft de Stichting IMN audits uitgevoerd bij deze vier opleidingsinstituten. In deze audits heeft de Stichting IMN zich geïnformeerd over de de opzet en organisatie van de cursussen. Er is kennis genomen van het gebruikte cursusmateriaal en van de aanpak van de examens. Bij elk van de opleidingen heeft de Stichting IMN een examendag bijgewoond. Door alle opleidingsinstituten is volledige medewerking verleend aan de verrichte auditwerkzaamheden. Gebleken is dat de vier opleidingen nog altijd voldoen aan de door de Stichting IMN in 2006 geformuleerde criteria. Tegen deze achtergrond is de erkenning van alle vier de genoemde opleidingen door de Stichting in stand gelaten.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -