Gouwe Aquaduct gevaarlijkste plek van het land

Donderdag 26 januari 2012 (update maandag 30 januari)
kleinpolderplein rotterdam De Noordbaan van het Gouwe Aquaduct was in 2011 het gevaarlijkste stuk weg van Nederland. Het gaat om de A12 links tussen de hectometerpalen 27,0 en 28,0. Op deze plek splitst de A20 naar Rotterdam zich af van de A12 naar Den Haag. De Stichting Incident Management Nederland handelde hier in 2011 zeventig auto–ongevallen af. De verantwoordelijke berger was Bergings Combinatie Utrecht.

Op de tweede plaats van gevaarlijke kilometers snelweg staat de noordbaan van de A20 bij het Kleinpolderplein. Tussen de hectometerpalen 28,0 en 29,0 van de A20 rechts werden in 2011 bij de Stichting Incident Management Nederland 51 ongevallen gemeld. De stroomopwaarts gelegen kilometers (29,0 – 30,0 en 30,0 – 31,0) van deze weg staan ook in de top tien van gevaarlijke wegvakken (zie tabel). De IM–berger op deze plek is Berging– en Transportbedrijf A. Barendregt.

Opmerkelijk veel ongevallen deden zich voor op de noordbaan van de A58 bij de afslag Oirschot, nummer drie op de lijst. Op deze plek bevindt zich een wegversmalling van drie naar twee rijstroken. Deze situatie ontstond in november 2010 door een verbreding van het wegvak tussen Eindhoven en Oirschot. Met name in de eerste periode na de ingebruikneming van de nieuwe weg kwamen hier veel ongelukken voor. De betrokkenen konden rekenen op de bekwame hulp van Bergingsdienst.nl.

Gevaarlijkste wegvakken per rijstrook in 2011

WegVanTotOngevallen
A1227,0-28,0 L70
A2028,0-29,0 R51
A5819,0-20,0 R44
A2029,0-30,0 R42
A235,0-36,0 R41
A411,0-12,0 L41
A1014,0-15,0 L40
A231,0-32,0 L39
A2030,0-31,0 R37
A470,0-71,0 L36


Een analyse van de verdeling van auto–ongelukken over langere wegvakken laat zien dat de A10 en A20, net als in eerdere jaren, in 2011 koploper waren. Op de twee weghelften van de Ringweg A10 van Amsterdam werden tussen tussen hectometerpaal 10,0 (Zeeburgertunnel) en 30,0 (Coentunnel) in totaal 669 ongevallen gemeld. Dit komt voor overeen met een gemiddelde van 16,7 ongevallen per kilometer per weghelft. Het landelijk gemiddelde lag in deze periode voor alle A–wegen op 2,5 meldingen per kilometer per weghelft. Op de A20 deden zich tussen de hectometerpalen 20,0 (Vlaardingen–West) en 40,0 (Capelle–Schollevaar) 537 ongelukken voor, per rijstrook een gemiddelde van 13,4 per kilometer.

De snelweg met de minste ongevallen was, zoals gebruikelijk, de westelijke helft van de weg over de Afsluitdijk. Daar moest Bergingsbedrijf Kempeneers tussen hectometerpaal 60,0 (halverwege Den Oever en Wieringerwerf) en 80,0 (ten westen van Breezanddijk) voor dertien ongelukken uitrukken: per weghelft een gemiddelde van 0,3 incidenten per rijstrook per kilometer.

Gevaarlijkste wegen in 2011

WegVanTotOngeval/km
A1010,0-30,016,7
A2020,0-40,013,4
A1610,0-30,09,4
A40,0-20,09,1
A430,0-50,08,9
A10,0-20,07,9
A1220,0-40,07,7
A1550,0-70,06,9
A930,0-50,06,8
A130,0-50,06,6


De in dit bericht vermelde ranglijst is gebaseerd op absolute aantallen ongevallen per wegvak. Er wordt geen relatie gelegd tussen het aantal ongevallen en de verkeersintensiteit op het betrokken wegvak. Ongevallen die direct bij hulpverleners, alarmcentrales of het Centraal Meldpunt Vrachtwagens worden gemeld en niet bij de Stichting Incident Management Nederland, zijn niet in de cijfers verwerkt. Wegvakken die uit meerdere rijbanen bestaan, zoals voorkomt op knooppunten en wegen met parallelbanen, zijn in het overzicht behandeld als gold het één baan. Dit maakt de cijfers op de betrokken lokaties niet zonder meer vergelijkbaar met de aantallen op lokaties waar slechts één rijbaan ligt.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -