Politie blijft melden aan LCM

Maandag 23 januari 2012
De Raad van Korpschefs heeft alle politiemeldkamers opgeroepen om meldingen van ongevallen op IM-wegen systematisch door te geven aan het LCM. De Raad heeft de korpsen eind vorig jaar een brief geschreven met een ondubbelzinnige instructie van die strekking.

In het afgelopen jaar was de indruk ontstaan dat ongevallen op IM-wegen, die worden gemeld bij 112, niet altijd meer worden doorgemeld aan het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting IMN. Het LCM zorgt bij ontvangst van zo'n melding voor de onmiddellijke inschakeling van de ter plaatse gecontracteerde berger. De Stichting IMN zal in de komende maanden overleg voeren met de meldkamers over de manier waarop de instructie van de Raad van Korpschefs het best in praktijk gebracht kan worden.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -