Minder politiemeldingen bij LCM

Vrijdag 25 februari 2011
Het Landelijk Centraal Meldpunt ("LCM") van de Stichting Incident Management Nederland ("Stichting IMN") ontvangt steeds minder meldingen van de politiemeldkamers. Terwijl het totale aantal auto-ongelukken in de afgelopen jaren stabiel bleef, nam het aantal meldingen van de politie bij het LCM sterk af: van 102.139 in 2007 naar 74.615 in 2010 (-/-27%). Bij al deze meldingen zorgde het LCM voor de onmiddellijke inschakeling van een bergingsbedrijf en voor het doorgeven van het ongeval aan de verantwoordelijke schadeverzekeraar. De daling van het aantal politiemeldingen deed zich met name voor op wegen zonder incident management ("IM") in het onderliggend wegennet. Daar slonk het aantal politiemeldingen in drie jaar tijd met 37% van 64.381 naar 40.694. Op IM-wegen daalde het aantal politiemeldingen van 37.758 in 2007 naar 33.291 in 2010.

Herkomst LCM-meldingen onderliggend wegennet (niet-IM)20072010
Politie64.38140.694
Overig239628
Totaal64.62041.322

Herkomst LCM-meldingen op IM-wegen20072010
Politie37.75832.904
Rijkswaterstaat4.29527.527
ANWB3.7496.478
Overig417
Totaal45.80267.326

Politiemeldingen zijn in de meeste gevallen het gevolg van telefoontjes van automobilisten met het alarmnummer 112. De gemelde ongelukken worden door de 112-centrale doorgegeven aan de politiemeldkamer. Die belt op zijn beurt het LCM. De cijfers lijken er op te wijzen dat 112-meldingen van ongevallen op het onderliggend wegennet steeds minder vaak resulteren in een melding aan het LCM. Dit hangt waarschijnlijk samen met het recente besluit van de politie dat de afhandeling van incidenten geen kernactiviteit is.

De sterke arm treedt alleen op bij ongelukken die slachtoffers of grote verkeersproblemen met zich brengen. Op snelwegen heeft de politie de afhandeling van "eenvoudige" ongelukken overgedragen aan de weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Op wegen zonder IM in het onderliggend wegennet, van drukke N-wegen tot woonerven, is het steeds vaker de automobilist die de hulpverlening op gang brengt. Hij kan dit doen dit door via het telefoonnummer op groene kaart of schadeformulier zijn verzekeraar te bellen. Deze zorgt dan, zonder tussenkomst van het LCM, voor inschakeling van een bergingsbedrijf en voor de overige hulpverlening aan de betrokkenen.

Aard van de LCM-meldingen op IM-wegen20072010
Ongeval22.51221.376
Pechverplaatsing10.23026.856
Onbeheerd achtergelaten voertuig2.0384.084
Loze rit11.02215.010
Totaal45.80267.326

Het totale aantal meldingen dat door het LCM werd behandeld, bleef tussen 2007 en 2010 nagenoeg ongewijzigd. In de tabellen is te zien dat de sterke daling van het aantal meldingen op het onderliggend wegennet (niet-IM) werd gecompenseerd door een nog iets grotere toename van het aantal meldingen op IM-wegen. Daar deed zich een enorme groei voor van het aantal meldingen door Rijkswaterstaat en de ANWB. Voor een deel was deze groei het gevolg van de komst van de weginspecteurs. Zij gaven de wegbeheerder een aktieve rol bij het melden van ongelukken, pechgevallen en gedumpte voertuigen. Ook de ANWB maakte vaker gebruik van het LCM en meldde pechgevallen op gevaarlijke plaatsen voor transport naar een veiliger lokatie.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -