Meeste IM-bergers voldoen aan kwaliteitseisen

Vrijdag 1 oktober 2010
Bij alle bergers die actief zijn op snelwegen zijn in de afgelopen maanden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Het ging om in totaal 124 controles. Op de plaats van het incident werd gecontroleerd of de bergers waren uitgerukt met materieel dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de Stichting IMN. Bovendien werd gecontroleerd of de ingezette chauffeurs beschikten over de vereiste opleidingen op het gebied van vakbekwaamheid en verkeersveiligheid. De controles werden in opdracht van de Stichting IMN uitgevoerd door ViaNorm.

Bij 90% van de controles werden geen ernstige afwijkingen geconstateerd. Bij negen controles troffen de inspecteurs een voertuig zonder geldige keuring of een chauffeur zonder de vereiste opleidingen. In drie gevallen voldeden noch het voertuig noch de chauffeur aan de gestelde eisen. Bij de betrokken bedrijven zullen in de komende maanden extra controles worden uitgevoerd.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -