A10 en A20 gevaarlijkste wegen van Nederland

Donderdag 23 september 2010
De A10 en A20 waren in de tweede helft van 2009 de snelwegen met het grootste aantal ongelukken per kilometer in Nederland. Op de twee weghelften van de A20 werden tussen de hectometerpalen 20,1 (Vlaardingen–West) en 40,0 (Capelle–Schollevaar) in totaal 298 ongevallen gemeld. Dit komt voor overeen met een gemiddelde van 7,5 meldingen per kilometer per weghelft in een periode van zes maanden. Het landelijk gemiddelde lag in deze periode op 2,0 meldingen per kilometer per weghelft. Op de Ringweg A10 van Amsterdam kwamen tussen hectometerpaal 10,1 (Zeeburgertunnel) en 30,0 (Coentunnel) 267 ongevallen voor, per rijstrook een gemiddelde van 6,7 per kilometer. Een snelweg met weinig ongelukken was in de tweede helft van 2009 het westelijk deel van de A7 over de Afsluitdijk. Daar moesten IM–bergers tussen hectometerpaal 60,1 (halverwege Den Oever en Wieringerwerf) en 80,0 (ten westen van Breezanddijk) in zes maanden voor zeven ongelukken uitrukken: per weghelft een gemiddelde van 0,2 incidenten per kilometer.

Gevaarlijkste wegen in tweede helft 2009

WegVanTotongevallen/km weghelft
A2020,1- 40,07,5
A1010,1- 30,06,7
A40,1- 20,05,4
A250,1- 70,05,1
A1620,1- 40,04,9
A2100,1- 120,04,7
A10,1- 20,04,6
A430,1- 50,04,5

De gevaarlijkste puntlokaties op nederlandse snelwegen lagen vooral rond Rotterdam. In onderstaande tabel staan de wegvakken met een lengte van één kilometer op één weghelft die in de laatste zes maanden van 2009 het grootste aantal ongevallen te verwerken kregen. Het gaat in vijf gevallen om weefvakken vóór en na de grote verkeersknooppunten op de Rotterdamse Ring en in één geval, op het Vaanplein, om een invoegstrook aan de linkerkant van de weg. Twee van de tien gevaarlijkste lokaties van het land lagen direct na elkaar op de linkerweghelft van de A2. Hier werd in de betrokken periode aan de weg gewerkt, waarbij het verkeer via een aantal relatief scherpe bochten en over smalle rijstroken moest worden omgeleid.

Gevaarlijkste wegvakken per rijstrook in tweede helft 2009

WegVanTotongevallen/km
A2910,1- 11,0 L38
A2029,1- 30,0 R28
A254,1- 55,0 L25
A2028,1- 29,0 R24
A2042,1- 43,0 R23
A255,1- 56,0 L21
A2034,1- 35,0 L21
A14,1- 5,0 L19
A1617,1- 18,0 L19
A2777,1- 78,0 R19

De in dit bericht vermelde ranglijst is gebaseerd op absolute aantallen ongevallen per wegvak. Er wordt geen relatie gelegd tussen het aantal ongevallen en de verkeersintensiteit op het betrokken wegvak. De cijfers zijn ontleend aan de registratie door de Stichting IMN van de door haar afgehandelde meldingen van incidenten waarbij geen vrachtwagens betrokken waren. Daarbij is alleen gekeken naar meldingen die uitmondden in de berging van één of meer voertuigen. Wegvakken die uit meerdere rijbanen bestaan, zoals voorkomt op knooppunten en wegen met parallelbanen, zijn in het overzicht behandeld als gold het één baan. Dit maakt de cijfers op de betrokken lokaties niet zonder meer vergelijkbaar met de aantallen op lokaties waar slechts één rijbaan ligt.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -