Dekker neemt afscheid van VerzekeraarsHulpDienst

Donderdag 19 november 2009
Ruim 30 jaar was Harry Dekker het gezicht en de stem van het Landelijk Centraal Meldpunt (“LCM”). In de jaren tachtig behoorde hij tot de bedenkers van het systeem dat politie en wegbeheerders een simpele oplossing biedt voor het melden van voertuigincidenten. Daarna speelde hij een rol bij het opstellen van procedures voor de alarmcentrale, het vaststellen van rayongrenzen voor bergingsbedrijven, het afhandelen van klachten en, als het zo uitkwam, bij het aannemen van meldingen.

Dekker neemt afscheid van VerzekeraarsHulpDienst

Dekker (61) ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een vertrouwenspersoon van veel bergers en andere gebruikers van het LCM. Deze rol dankt hij aan een bewonderenswaardige combinatie van inhoudelijke kennis en persoonlijke integriteit. Harry Dekker neemt vandaag afscheid van zijn dienstverband bij de VHD. De Stichting IMN zal hem missen.

SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -